Ert þú með bóluefnastíflu í heila?

frettinPistlar

Pistill/rannsókn eftir Þröst Jónsson rafmagnsverkfræðing:

Öll svonefnd bóluefni sem notuð eru hér á landi eiga það sameiginlegt að með einni eða annarri aðferð eru frumur líkamans neyddar til að framleiða svo nefnt gadda-prótein, sem er hluti SARS-cov-2 vírussins sem veldur Covid19 sjúkdómnum. Þetta er gert til að líkaminn myndi mótefni gegn þessu próteini og er því betur í stakk búinn til að ráðast gegn vírusnum sjálfum við sýkingu. Þetta kemur ekki í veg fyrir sýkingu en er sagt milda og draga mjög úr öllum einkennum Covid19. Ekki kemur slík bólusetning heldur í veg fyrir að bólusettur geti verið smitberi.

harædar

Kenning um varanlegar vefjaskemmdir

Strax í febrúar á þessu ári varaði þýski örverufræðingurinn Dr. Sucharit Bhakdi við að gadda-próteinið mundi valda skemmdum og stíflum í háræða-kerfi líkamans. Í þessu myndskeiði lýsir hann myndrænt hvernig gadda-próteinið sem frumur í æðaveggjum eru neyddar til að framleiða orsaka blóðtappa í æðunum, og þá einkum þrengri æðum; háræðum (byrjar í  ca. 18:40).

Sóttvarnalæknir hér á landi hefur margoft vitnað til þess að hausverkur, orkuleysi, svimi og aðrar álíka afleiðingar bólusetningarinnar væru góðar, því þær væru merki um að bóluefnið væri að virka.

Dr. Bhakdi benti hins vegar á að þessar afleiðingar væru merki um eyðileggingu í æðakerfi heila sem væri að stíflast af völdum gadda-próteinsinsEyðileggingin er varanleg. Þó svo sá sem fyrir þessu verði virðist ná sér að fullu og hausverkurinn fari, þá situr eyðileggingin eftir. Sí-endurteknar bólusetningar með bóluefnum sem neyða líkamann til að framleiða gadda-prótein munu síðan valda meiri og meir varanlegum skemmdum í háræðakerfi líkamans, og þá ekki síst í heila.

Þegar myndskeiðið að ofan var gert var þetta bara vísindaleg kenning sem ekki hafði verið fylgt eftir með ítarlegum rannsóknum.

Kenningin virðist rétt

Nú eru hins vegar fyrstu rannsóknir að leiða í ljós að því miður virðist kenning hans rétt.
Gadda-próteinið skemmir æðaveggina í háræðunum sem aftur veldur að blóðstorknunar-kerfi líkamans fer í gang og stíflar æðarnar, eins og því er ætlað að gera með skemmdar æðar þegar skemmd eða blæðing verður.

Þetta kemur skýrt fram í þessu stutta en skorinorða viðtali við kanadíska lækninn Dr. Charles Hoffe sem hefur fengið til sín marga „Covid19-bóluefna-sjúklinga“.

Förum á hundavaði yfir hvað hann hefur að segja:
Þegar Covid19 bóluefninu er sprautað í handlegginn á þér vitum við nú að aðeins 25% þess heldur sig í handleggnum. Hin 75 prósentin af þessum litlu mRNA pökkum hafna í blóðrásar-kerfinu.
U.þ.b. 40 trillion mRNA pakkar eru í einni sprautu (innskot höfundar: AstraZeneca og Janssen eru ekki mRNA bóluefni, en afurðin hin sama; gadda-prótein, og vandamálið því hið sama). Þegar þar er komið eru einu frumurnar sem geta tekið pakkana upp, þær sem mynda æðaveggina.

Einkum og sér í lagi gerist þetta í háræðakerfinu þar sem hægir á blóðstreyminu. Æðar háræðakerfisins eru mjög litlar og fíngerðar. mRNA pakkarnir eru því teknir upp af veggfrumum háræðanna og þar fer fram þekkt ferli þar sem veggfrumurnar myndar trilljónir gadda-próteina Covid19 vírusins. Hver mRNA þráður veldur framleiðslu margra prótein-eininga. Tilgangurinn er að láta líkamann mynda mótefni við þessum gadda-próteinum.

En hérna kemur vandamálið: Í raunverulegum Covid19 vírus er  gadda-próteinið hluti yfirborðs utan um vírusinn sjálfan. Í tilfelli bóluefnisins er próteinið ekki hluti af vírus, heldur yfirborði æðarveggs-frumunnar sem framleiddi það. Æðarveggir háræða eiga að vera sléttir og hindra blóðflæði sem allra minnst. Núna eru komnir gaddar út úr veggnum sem gera háræðina hrjúfa með aukið rennslis-viðnám.

Hlutverk blóðflaga er að hafa uppi á skemmdum æðum og loka slíkum æðum svo hún blæði ekki. Þannig að þegar blóðflögurnar rekast á alla gaddana innan á æðarveggnum þá er augljóst að storknunar-ferlið fer af stað, æðinni lokað með blóðtappa. Þannig vinna blóðfögur.

Til að sanna þetta þarf að gera blóð-próf sem nefnist D-dimer próf . Blóðtappar sem hingað til hefur verið talað um sem aukaverkun bóluefnanna eru stóru blóðtapparnir, þessir sem valda heilablóðfalli og hjartaáfalli. Slíkir stórir tappar sjást á CT-skönnum og fleiri mælitækjum. 

Tapparnir sem ég er að tala um eru örsmáir og dreifðir um háræða-net þitt. Þeir sjást ekki á neinum tækjum sem eru notuð til að sjá stóru tappana. Þeir eru of smáir og of dreifðir. Þess vegna er nauðsynlegt að ger D-dimer próf. D-dimer próf sýnir eingöngu nýja blóðtappa, enga gamla tappa. Þannig að ég fékk til mín sjúklinga sem höfðu nýlega fengið bóluefna-sprautu, á bilinu 4-7 dögum eftir sprautuna. Ég er enn að safna að mér upplýsingum, en það sem ég hef komist að nú þegar, er að 62% sjúklingana sýna merki blóðtappa skv. D-dimer prófinu. Þetta segir að slíkir örsmáir blóðtappar eru ekki sjaldgæfir. Þetta þýðir að meirihluti bólusettra fær blóðtappa sem þeir hafa ekki hugmynd um.

Það alvarlegasta við þetta er að sumir hlutar líkamans svo sem hjarta, heili, mæna og lungu endurnýja sig ekki eftir skemmdir. Þannig að þegar þessir vefir eru skemmdir af blóðtöppum í háræðakerfi þeirra, þá eru þeir varanlega skemmdir. Sex af sjúklingum  mínum hafa skert áreynsluþol eftir bólusetningu, sem þýðir að þeir verða móðir við mun minni áreynslu en þeir voru vanir. Einn sjúklinga minna var vanur að ganga til skrifstofu minnar í hverri viku u.þ.b. 2 mílur. Nú eftir bólusetninguna kemst hann vart meir en fjórðung úr mílu, verður spreng móður. Þannig er hann búinn að vera í 5 mánuði.

Á grundvelli þessa D-dimer prófa, sem sýna að meir hluti bólusettra mynda blóðtappa í háræðakerfinu, þá hafa þessir 6 einstaklingar stíflað þúsundir háræða í lungum sínum. Það skelfilega við þetta er að þegar búið er að stífla marktækan hluta háræða í lungunum, þá fer hjartað að erfiða gegn mun meiri mótstöðu en áður við að koma blóðinu í gegnum lungun, sem framkallar ástand sem kallað er lungna-háþrýstingur. Það er skelfileg staðreynd að fólk með lungna-háþrýsting deyr venjulega innan 3ja ára úr hjartabilun.

Stóra áhyggjuefnið vegna þessa vefja-skemmdar-ferlis er að þessar sprautur valda varanlegum óafturkræfum skemmdum. Það  versta á eftir að koma. Sumir vefir í líkama okkar svo sem í  eistum, lifur og nýrum geta endurnýjað sig. En heili, mæna, hjartavöðvi og lungu geta ekki endurnýjast. Þegar vefir í þessum líffærum skemmast þá er það varanlegt. Þannig að þegar ungt fólk er að fá hjartavöðvabólgu [sem er viðurkennd aukaverkun] þá hafa þau fengið varanlega skemmt hjarta. Skiptir þar engu hversu mild eða lítil hjartavöðvabólgan er. Þau munu aldrei aftur geta gert hluti sem þau gátu áður gert því hjartavöðvinn endurnýjar sig ekki.

Við hverja endurtekna sprautu munu skemmdirnar hrannast upp meir og meir. Þetta safnast upp því þú eyðileggur meira og meira við hverja sprautu.

Fleiri niðurstöður styðja þessar áhyggjur og þeim fer fjölgandi. Hér má sjá stutt myndskeyð sem sýnir smásjármyndir af blóði fyrir og eftir bólusetningu. Fleiri og fleiri vísindamenn eru farnir að viðurkenna að gadda-próteinið er í raun eitur.

Lokaorð

Vísindi ganga út á að setja fram kenningu og annað hvort sanna hana eða afsanna.Stundum þarf að taka ákvörðun út frá líkum. Í þessu tilfelli virðast því miður líkur á að kenning Dr. Bhakdi sé rétt vera orðnar mun meiri en minni.

Heilbrigðisyfirvöld hafa meira að segja að vissu leyti viðurkennt vandamálið í tilfelli aukaverkunarinnar hjartavöðvabólga. Því er það ómögulegt að skilja að þetta sé þaggað og yfirvöld hér á landi sem annarsstaðar bregðist ekki við og geri algjört hlé á frekari bólusetningum þar til myndin skýrist beturEkki síst er grandvaraleysi stjórnvalda merkilegt í því ljósi  að til er afar öflugt ódýrt og vel reynt lyf; Ivermectin sem virkar sem ígildi bóluefnis sem og lækning við Covid19 sjúkdómnum og eftirköstum hans.

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO), Lyfjastofnun Evrópu sem og Íslands vinna hinsvegar markvisst gegn því að þetta lyf sé notað. Bæði WHO og Lyfjastofnun Íslands hafa nú fengið á sig kærur vegna þessa.