Rannsóknargögn Pfizer sýna meiri áhættu en ávinning

frettinErlentLeave a Comment

Canadian Covid Care Alliance eru samtök yfir 500 kanadískra lækna, vísinda-manna og heilbrigðisstarfmanna sem nýlega létu gera úttekt á rannsókn Pfizer á eigin mRNA bóluefnatækni og notuðu gögnin úr þeirri rannsókn til þess. Þau gáfu í kjölfarið út skýrslu sem þau birta á vefsíðu sinni og kynna niðurstöður sínar í 39 mínútna myndskeiði sem sjá má hér.

Rannsókn Pfizer

31. desember 2020 birtist grein í New England Journal of Medicine sem fjallaði um öryggi og virkni Pfizer bóluefnisins yfir tveggja mánaða rannsóknartímabil. Úrtakinu var skipt í tvo jafnstóra hópa þar sem annar hópurinn var sprautaður með mRNA bóluefni Pfizer en hinn fékk saltlausn.

Þátttakendur tilraunarinnar áttu upphaflega ekki að vita hvað þeir fengu fyrr en 3 árum seinna, árið 2023, sem hefði markað endann á 3. fasa rannsóknarinnar. Ákveðið var þó að greina fólkinu frá því hvað það fékk fyrri hluta ársins 2021 og var þátttakendum í samanburðarhópnum boðnar mRNA sprautur í kjölfarið, sem margir þáðu. Fyrir vikið er engin leið að fá gögn í hæsta gæðaflokki úr þessari rannsókn um langtímaáhrif mRNA bóluefnatækni Pfizer. Rannsókninni hefur verið spillt hvað það varðar með því að afblinda þátttakendur.

Canadian Covid Care Alliance benda á að margir gallar séu á rannsókn Pfizer og meðal annars að aldursdreifing í rannsóknarhópnum endurspegli illa eða hreinlega ekki hópana sem eru í mestri hættu vegna Covid sýkingar og þá hópa sem sprauturnar ættu að gagnast hvað mest.

Til dæmis hafi einungis 4% þátttakenda rannsóknarinnar verið í aldursflokknum 75+, sem þyrfti mest á bóluefni að halda reyndist það gagnlegt. Um 78% þátttakenda rannsóknarinnar voru á aldrinum 16-64 ára og ólíklegri til að verða mjög veikir af Covid19 eða fá alvarlegar aukaverkanir miðað við elstu hópana tvo (65-74 ára og 75+ ára). Að álykta út frá þessari tilraun um öryggi fyrir elstu hópana tvo gefur því falskt öryggi því yngra fólk er líklegra til að þola betur bæði Covid19 og mRNA sprauturnar.

Hjarta- og æðasjúkdómar voru tvöfalt algengari í mRNA hópnum

mRNA sprauturnar drógu vissulega úr greindum tilfellum Covid19 samkvæmt rannsóknargögnunum en á móti kom að aukning varð í öðrum veikindum. Hjarta- og æðasjúkdómar voru tvöfalt algengari í mRNA hópnum og dauðsföll vegna þeirra einnig. Alvarleg sjúkratilvik sem kröfðust sjúkrahúsinnlagnar eða heimsóknar á bráðamóttöku voru um 10% algengari í mRNA hópnum og 75% algengara var að fólk í mRNA hópnum upplifði truflanir á daglegu lífi af heilsufarslegum orsökum á rannsóknartímabilinu.

Rannsóknin sýndi því fram á meiri skaða en gagnsemi vegna mRNA sprautnanna þrátt fyrir að færri hefðu greinst með Covid í mRNA hópnum. Áður en hóparnir voru afblindaðir höfðu 15 dáið úr mRNA hópnum og 14 úr samanburðarhópnum. Eftir afblindun voru 5 dauðsföll skráð til viðbótar, 3 úr mRNA hópnum og 2 úr samanburðarhópnum. Heildartala dauðsfalla eftir 6 mánuði er því 18 úr mRNA hópnum og 16 úr samanburðarhópnum. Dauðsföllin 2 í samanburðarhópnum voru reyndar einstaklingar sem höfðu fengið mRNA sprautur eftir að þátttakendur rannsóknarinnar voru afblindaðir. Rannsókninni tókst því ekki að sýna fram á að mRNA sprauturnar drægju úr dauðsföllum og virtust heldur benda til hins gagnstæða.

Ýmsir hópar komu ekki til greina sem þátttakendur í tilrauninni, eins og: Þungaðar konu, konur með barn á brjósti, fólk sem hefur áður greinst með Covid19, fólk með ofnæmi og  ónæmisbælt fólk.

Þrátt fyrir að rannsóknin geti ekki varpað neinu ljósi á öryggi mRNA sprautnanna fyrir þessa hópa hefur það ekki komið í veg fyrir að fólk í þessum hópum sé boðað í sömu sprautur. mRNA bóluefnatæknin frá Pfizer var prófuð á heilbrigðu fólki og í kjölfarið tekin til notkunar í viðkvæmustu hópunum án þess að nein gögn væru til staðar sem gætu varpað ljósi á raunverulega áhættu fyrir þá hópa.

Hvergi í rannsókninni kemur neitt fram sem varpar ljósi á gagnsemi mRNA sprauta fyrir fólk sem þegar hefur smitast af Covid19 en þó hefur fólk úr þeim hópi verið hvatt í sprautur hérlendis.

Bent er á að fókus rannsóknarinnar hafi verið á smittíðni en tilgangurinn með bóluefninu sé hins vegar að draga úr alvarlegum veikindum og dauðsföllum. Rannsóknin sýndi fram á að minna var um Covid19 smit í mRNA hópnum meðan litið var framhjá því að hvorki var minna um alvarleg veikindi eða dauðsföll í þeim hópi og því ávinningurinn með sprautunum ekki jafn mikill og ætla mætti þegar einungis væri litið til smittíðni.

Smittölur villandi

Einnig er bent á að smittölur hafi verið villandi og öflun þeirra hafi verið gölluð. Komið hafi fram að huglægt mat réð því oft hvort þátttakendur voru sendir í greiningapróf og því ómögulegt að vita í hvaða tilfellum þátttakendur hafi verið smitaðir og hvenær ekki. Þannig hafi verið greind tæplega 180 Covid tilfelli en 3000 hugsanleg tilfelli hafi verið skráð þar sem engin Covid mæling var gerð. Rannsókninni hefði því átt að hafna einungis byggt á þessu eina atriði.

Í aldursflokknum 12-15 ára, sem taldi um 1000 þátttakendur, benda gögnin til þess að lítinn ávinning sé að hafa af sprautunum en hins vegar sé áhætta vegna aukaverkana töluverð. Einnig enda þau á að til skemmri tíma sé áhættan meiri en ávinningurinn en engin haldbær gögn séu til staðar um langtímaáhrif. Rannsókn Pfizer mun ekki geta sagt til um langtímaáhrif og borið saman við samanburðarhóp þar sem hóparnir hafa verið afblindaðir og margir úr viðmiðunarhópnum fengið mRNA sprautur.

Bent er á að útlit er fyrir að gert hafi verið of lítið úr aukaverknum og er nefnd til sögunnar 12 ára stúlka sem hefur verið bundin við hjólastól og nærst gegnum slöngu undanfarna 10 mánuði. Hennar ástand skrifast sem "kviðarverkur" (abdominal pain) í rannsóknargögnunum. Vitneskjan um þetta opnar fyrir vangaveltur þess efnis að hugsanlega séu fleiri tilvik þar sem dregið var úr alvarleika aukaverkana eða hreinlega litið fram hjá þeim.

Í aldursflokknum 5-11 ára er áhættan vegna Covid19 sáralítil en Pfizer viðurkennir að sprauturnar muni valda hjartavöðvabólgu hjá þessum aldurshópi. Þau sem gerðu úttektina velta fyrir sér hver raunveruleg áhætta vegna mRNA bóluefnatækni Pfizer sé því allt hafi verið gert til þess að sníða tilraunina og gagnaúrvinnsluna með það að marki að láta mRNA sprautur líta út fyrir að vera gagnlegri og hættuminni en raunin er.

Að lokum kemur fram að 17. nóvember síðastliðinn hafi Lyfja- og matvælaeftirlit Bandaríkjanna (FDA) birt fyrsta skjalapakkann af alls 329.000 skjölum frá Pfizer sem þeim ber lögum samkvæmt að gera opinber eftir að fyrirspurn var gerð þess efnis. Áður hafði verið farið fram á að gögnin yrðu leynileg í meira en 50 ár en það fékkst ekki samþykkt. Í þeim gögnum sem þegar hafa verið birt kemur m.a. fram að 2,5 mánuðum eftir að neyðarleyfið var samþykkt hafi verið búið að tilkynna yfir 1200 dauðsföll skömmu eftir mRNA sprautur Pfizer og enn fleiri heilsutengd áföll.

Enn er meirihluti þessara 329.000 skjala óbirtur

Þessar alvarlegu athugasemdir við rannsókn Pfizer á eigin bóluefni gefa til kynna að ályktanir og stjórnvaldsákvarðanir sem byggja á henni séu í besta falli byggðar á villandi upplýsingum. Því beri að fara varlega í að treysta þeim upplýsingum sem fram að þessu hafa verið taldar áreiðanlegar, rannsókn Pfizer sé gölluð og ef gögnin sýni fram á eitthvað þá sýni þau fram á að áhættan vegna mRNA bóluefnatækni Pfizer sé meiri en ávinningurinn hjá heilbrigðu fólki, sér í lagi hjá börnum.

Skildu eftir skilaboð