Er í lagi að segja ósatt fyrir þingnefnd?

frettinInnlendar1 Comment

Samantekt eftir Helga Örn Viggósson

Var að enda við að lesa “umritun” [0] frá opnum fundi velferðarnefndar* um bólusetningu 5 - 11 ára barna með tilraunaefninu frá Pfizer þann 29. desember sl. og get ekki orða bundist yfir því sem þar kemur fram, sérstaklega frá fulltrúa sóttvarnalæknis, Kamillu Sigríði Jósefsdóttur, en sóttvarnalæknir sjálfur vék af fundinum strax í upphafi og kom sér hjá því að svara fyrir nefndinni. Hér að neðan verður farið í gegnum nokkrar af þeim rangfærslum og ósannindum, sem fram komu í máli Kamillu fyrir nefndinni og einnig bent á atriði sem eðlilegt hefði verið að hún greindi nefndinni frá til að gefa sem sannasta mynd af málinu m.v. þær rannsóknir og gögn sem liggja fyrir.

Opnir nefndarfundir Alþingis sem þessi um mikilvæg málefni ættu að vera fastur liður í lýðræðislegri umræðu, þar sem sérfræðingar og/eða hagsmunaaðilar eru spurðir spjörunum úr af kjörnum fulltrúum fyrir opnum tjöldum svo kjósendur geti betur tekið upplýsta afstöðu til mála og jafnframt metið hvaða stjórnmálamenn eru að vinna vinnuna sína af einlægni. Halldóra Mogensen, 3. þingmaður Reykjavík norður á heiður skilinn fyrir að kalla eftir þessum fundi um þetta mikilvæga málefni.

Þegar um flókin mál er að ræða, þar sem sérfræðinga greinir á um, ætti að sjálfsögðu að vera krafa um að jafnvægis sé gætt við vali á þeim ef markmiðið er að komast að niðurstöðu sem mark er takandi á, s.s. hlutlausri, heiðarlegri niðurstöðu. Það var því miður ekki gert í þessu tilfelli, aðeins komu fyrir nefndina “sérfræðingar” sem líta má á sem málsvara þess að bólusetja börn landsins, ef horft er til einarðs málflutnings þeirra í þá veru að undanförnu.

Það er reyndar ekki aðeins að undanförnu, Þórólfi Guðnasyni núverandi sóttvarnalækni, virðist sérlega hugleikið að ná börnum í sprautuna og hefur notað óttaáróður við mörg tækifæri í því skyni. Sem dæmi, þá lagði hann sérstaka áherslu á það í fjölmiðlum bæði þegar alpha (breska afbrigðið) og delta afbrigðin komu á sjónarsviðið að þau legðust harðar á börn, án þess að nokkur gögn eða rannsóknir lægju fyrir um það. [2,3,4] Þarna var hann með innistæðulausan hræðsluáróður líkt og svo oft, sem fólk getur auðveldlega séð ef það kynnir sér rannsóknir í samhenginu og/eða umfjöllun um þær. [5, 9, 10]. Samtökin Frelsi og ábyrgð sendu landlækni kvörtun með 35 ábendingum um rangfærslur sóttvarnalæknis varðandi bólusetningar ungra barna og vöktu athygli á skyldum Landlæknisembættisins og hvöttu til að viðbragða vegna þeirra:

Áður en lengra er haldið er rétt að halda því til haga að ekkert barn í aldurshópnum 5-11 ára hefur verið lagt inn á sjúkrahús hérlendis vegna kóvid [7] og rannsóknir frá Svíþjóð og Þýskalandi, sem ná til allra barna í þessum löndum sýna að heilbrigð börn eru í engri áhættu, ekkert barn á þessum aldri hefur látist vegna kóvid og slæm veikindi eins og fjölkerfabólgur (MIS-C) sjaldgæfar. [11]

Þá er líka rétt að hafa það hugfast að kóvid tilraunabóluefnin eru hættulegustu bóluefni sem nokkurn tímann hefur verið sprautað í svo margt fólk ef horft er til skráðra aukaverkana. Skráðar aukaverkanir, vegna þeirra eru þegar orðnar margfalt fleiri heldur en allra annarra bóluefna til samans, frá því að skráningar hófust. Í EudraVigilance, gagnagrunni lyfjastofnunar Evrópu, höfðu um áramótin verið skráðar 3.244.052 aukaverkanir, þar af u.þ.b. helmingurinn alvarlegur og 36.257 dauðsföll. Í þeim bandaríska, VAERS, 1.017.001 tilvik, rúmlega helmingurinn alvarlegur og 21.382 dauðsföll. Þekkt er að vanskráningarþátturinn er mjög stór í þessum kerfum en tæpt verður á þvi síðar í þessum pistli.

En víkjum þá að nefndarfundinum og þætti fulltrúa sóttvarnalæknis í honum. Gnægð er af að taka í framburði Kamilu, sem stenst illa skoðun og hér verður aðeins tekið á því helsta í tímaröð og vísað í áreiðanlegar heimildir eins og við á: 
14:40: Strax í upphafi fundar talar Kamilla um að tilraunaefnið frá Pfizer hafi fengið markaðsleyfi frá Lyfjastofnun Evrópu (EMA) og endurtekur það svo ítrekað síðar. Tæplega getur það verið vegna þess að hún þekki ekki muninn á markaðsleyfi og skilyrtu markaðsleyfi og því er spurn af hverju hún var að reyna blekkja þingmenn til að halda að tilraunaefni hafi fullgilt markaðsleyfi.

Það er mikilvægt að fagfólk fari rétt með hugtök og skilgreiningar að baki þeim, ekki síst er það áríðandi í læknisfræðinni, þar sem það getur skilið á milli lífs og dauða. Hið rétta er að um er að ræða “Skilyrt markaðsleyfi” (e. Conditional marketing authorisation), sem er ekki það sama og “Markaðsleyfi” (e. Marketing authorisation). Hjá FDA í Bandaríkjunum er sambærilegt leyfi kallað “Emergency Use Authorisation” eða neyðarleyfi, sem er meira lýsandi. Himinn og haf er á milli markaðsleyfis og skilyrts markaðsleyfis. Upplýsingar um skilyrt markaðsleyfi má finna á vef EMA:

Eins og kom fram í máli Willum heilbrigðisráðherra síðar á fundinum, er um að ræða efni sem tilraunir standa enn yfir með, sem lýkur ekki fyrr en [5. maí] 2026. Um þetta má lesa á vef bandarískra stjórnvalda, ClinicalTrials:

Ef einhver segði að við séum að tala um “tilraunaefni sem er á neyðarleyfi”, þá væri viðkomandi að lýsa þessu á nákvæmari og heiðarlegri hátt heldur en Kamilla gerði á fundinum. Eitt af megin skilyrðunum fyrir skilyrtu markaðsleyfi eins og hér um ræðir er að neyð ríki. Það er á engan hátt hægt að rökstyðja að neyð sé til staðar hvað börn varðar, þegar um vægari pest en flensu fyrir þau er að ræða, eins og rannsóknir hafa staðfest. [22] Þess vegna ætti Lyfjastofnun að vera búin að nema það úr gildi kærði hún sig um að fara að lögum, frekar en þjónkun við hagsmuni lyfjaframleiðandans.

Pfizer veit vel hvað “neyðarleyfi” þýðir, enda birtir fyrirtækið eftirfarandi fyrirvara með öllum fréttatilkynningum um tilraunaefnið sitt:
“Emergency uses of the vaccine have not been approved or licensed by FDA, but have been authorized by FDA, under an Emergency Use Authorization (EUA) to prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in individuals 5 years of age and older. The emergency uses are only authorized for the duration of the declaration that circumstances exist justifying the authorization of emergency use of the medical product under Section 564(b)(1) of the FD&C Act unless the declaration is terminated or authorization revoked sooner. Please see EUA Fact Sheets at www.cvdvaccine-us.com

Á mínútu 26:25: “Það eru gerðar samskonar rannsóknir á börnum og voru gerðar hjá fullorðnum með þessa bólusetningu.”, segir Kamilla.

Þetta er ekki satt, því aðeins voru 1517 börn sprautuð í þessum aldurshópi í klínísku tilrauninni hjá framleiðandanum, sem er u.þ.b. 1/15 af því sem var í tilrauninni fyrir fullorðna og eftirlitstíminn mjög stuttur, 2 mánuðir, málamyndagjörningur frekar en marktæk rannsókn. Í bréfi frönsku lækna akademíunnar, þar sem mælt er gegn bólusetningu barna gegn kóvid, segir um þetta í lauslegri þýðingu: “...mjög ófullnægjandi fjöldi til að greina alvarlegar og sjaldgæfar aukaverkanir”. [12] Að fullyrða eitthvað um öryggi byggt á þessu smáa þýði og stutta eftirlitstíma er einfaldlega ekki hægt. Þetta á læknisfræðimenntuð manneskja eins og Kamilla að vita.

Frá mínútu 27:54, talar Kamilla um uppgjör eftir að bólusetningarnar á 5-11 ára börnum hófust í Bandaríkjunum og reynir að láta líta út fyrir að ekkert alvarlegt hafi komið upp, einblínir á hjartavöðva og gollurshússbólgur, “Tíðnin á hjartabólgum í þessum hópi var stærðargráðu minni heldur en hjá eldri börnum og það er í takt við það að almennt eru hjartabólgur bæði gollurshússbólga og hjartavöðvabólga mun sjaldgæfari hjá 5 til 11 ára börnum af öðrum orsökum eða af öllum orsökum.” Hún lætur þess alls ógetið að tvær ungar stúlkur, 5 og 7 ára, dóu eftir að hafa fengið fyrri skammtinn í nóvember sl., eins og einföld fyrirspurn í VAERS gagnagrunninn sem heldur utan um aukaverkanir vegna bólusetninga í BNA, leiðir í ljós:

Að láta andlát tveggja ungra barna ógetið, eins og það skipti ekki máli í upplýsingagjöf um öryggi efnisins til Velferðarnefndar hlýtur að teljast alvarleg vanræksla.

Samantektina í heild sinni má sjá hér að neðan.


One Comment on “Er í lagi að segja ósatt fyrir þingnefnd?”

  1. Er ekki kominn tími til að stöða þessar tilraunir á börnunum. Var ekki nóg að gera þær á fullorðnu fólki sem hópuðust saman í röðum með uppbretta handleggi eftir að hafa hlustað á Fálkaorðuskreytt þríeykið daglega með boðskapinn.

Skildu eftir skilaboð