INNGANGUR

Í fyrri skrifum mínum hef ég fjallað ítrekað um lyfið Ivermectin (IVM) sem lausn á Covid-19 vandamálinu. Ég hef ítarlega fjallað um þetta lyf frá vísindalegu og sögulegu sjónarmiði hér…

Einnig hef ég áður fjallað um mótstöðu yfirvalda við að nota lyfið hér… og hér…

Ég segi „Covid-19 vandamál“ fremur en „faraldur“, því faraldur er oftast notað um sjúkdóm sem drepur í stórum stíl og menn hafa enga lækningu við. Svo er ekki um Covid-19. Vissulega er þetta skæður sjúkdómur en lækningin er búin að vera þekkt með nokkuð miklu öryggi í uþb. eitt ár.

Covid-19 er þess vegna fyrst og fremst pólitískt vandamál og spillingar vandamál, sem býr til vandamál sem bitna harkalega á okkur þegnunum: Efnahagsvandamál, Hræðsla, Einangrun, Frelsisskerðing, Skerðing á tjáningarfrelsi, Bjöguð fjölmiðlun, Alvarlegar aukaverkanir svo nefndra bóluefna og margt fleira.

Hér verður stuttlega farið yfir að óháð því hvort fólk vill trúa rannsóknarniðurstöðum um IVM eða ekki, þá er yfirvöldum ekki stætt á að leyfa ekki lyfið í baráttunni við SARS-Cov-2 vírusinn.

HVAÐ SAGÐI LANDÆKNIR?

Á stöðufundi fyrir uþb. 3 mánuðum svaraði Landlæknir spurning fréttamanns um IVM þannig:
„Þetta er auðvitað eitt af mörgum lyfjum sem hafa veriðAlmatil skoðunar og það er jú þannig að það eru svona minni rannsóknir sem að benda til gagnsemi. Það er til þess tekið að þetta er gamalreynt lyf og þykir ekki vera með miklar aukaverkanir. En eins og ég segi það eru ekki komnar neinar stórar rannsóknir en þetta er auðvitað eitt af þeim lyfjum sem til skoðunar eru og það er auðvitað lyfjastofnun sem að skoðar það hvort að ástæða er til að leyfa notkun þess hér og auðvitað smitsjúkdómalæknarnir. Ég veit að það er einhver hreyfing á þeim málum en ég held það hafi ekki þótt ástæða til að taka upp neina meiri notkun, en menn vita af þessu og eru að skoða.“

Takið eftir að Landlæknir viðurkennir hér að lyfið er talið reynt og öruggt með litlar aukaverkanir, sem eru reyndar þekktar fyrir að vera nánast engar þegar það er ekki notað við sníkjudýrasýkingum.

Takið einnig eftir að Landlæknir kastar boltanum yfir til Lyfjastofnunar og Smitsjúkdómadeildar LSH.

Hvað skyldu nú þessar tvær stofnanir hafa að segja?

HVAÐ SEGIR LYFJASTOFNUN?

Á vef stofnunarinnar má finna að hún leppar ómelt það sem kemur frá Lyfjastofnun Evrópu (sjá hér…)Lyfjastofnun-logo
Þar segir um öryggi lyfsins:
„Ívermektín þolist alla jafna vel í þeim skömmtum sem notaðir eru við samþykktum ábendingum lyfins. Aukaverkanir gætu hins vegar aukist með notkun mun stærri skammta lyfsins, sem myndi þurfa að nota til að ná nægjanlegum styrk lyfsins í lungum COVID-19 sjúklinga til að virka gegn SARS-CoV-2 veirunni. Því er ekki hægt að útiloka eitrunaráhrif yrði ívermektín notað í stærri skömmtum en samþykktir hafa verið hingað til.“

Seinni hluti þessa er einfaldlega rangur því IVM er notað í sömu skömmtum við SARS-Covid-19 og lengi hafa verið viðurkenndir við meðhöndlun gegn sníkjudýrum, eða á bilinu 0,15 – 0,2 mg/kg líkamsþyngdar sem fyrirbyggjandi en nokkuð hærri við lækningar á Covid-19. Það er því ekki um neina „mun stærri skammta“ að ræða eins og Lyfjastofnun vill vera af láta. Sjá t.d. protkoll FLCCC þessu til staðfestingar.
Reyndar eru skammtastærð enn minni (1/4) ef tekið inn sem gufa um öndunarveg, en það er önnur saga.
Að þessu sögðu þá viðurkennir Lyf stofnun IVM sem öruggt lyf(„þolist alla jafna vel í þeim skömmtum sem notaðir eru“).

HVAÐ SAGÐI YFIRLÆKNIR SMITSJÚKDÓMADEILDAR LSH?

Í viðtali 16 Apríl jánkar  yfirlæknir smitsjúkdóma á LSH Már Kristjánsson því að lyfið sé skaðlaust og öruggt í notkun. (Smitsjukdomalaeknir11:05 – 11:36). Hann dregur hins vegar í efa virkni lyfsins á SARS-Cov-2 vírusinn og véfengir þar með yfir 50 rannsóknir á þeim tíma sem eru allar jákvæðar lyfinu.
Merkileg er líka staðhæfing Más um lyfið Remdesivir sem notað er á LSH og almennt talið nær gagnslaust sem lyf  við Covid-19. En þar segir hann (6:20-6:50):
„Sko WHO tók þarna afstöðu sem er meira á pólitískum grunni…“
Eru Covid-19 sjúklingar á LSH sem sagt læknaðir með pólítík? Alltaf heyrir maður eitthvað nýtt.

ALMENNT VIÐURKENNT

Þannig að niðurstaðan er að allir aðilar máls hér á landi; Landlæknir, Lyfjastofnun og yfirlæknir Smitsjúkdómadeildar LSHDavidCole viðurkenna að lyfið sé öruggt.
Það er reyndar almennt viðurkennt um allan heim. Skoðum t.d. hvað læknirinn Dr. Ryan Cole sem hefur mikla reynslu af notkun lyfsins í baráttunni við Covid-19 segir (sjá hér…):

„It is Super Super Safe!“
„Það er Súper, Súper Öruggt!“

STÓRNARSKRÁRBROT?

Stjórnarskrá Íslands, 76. Gr. segir svo:
„Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika“.

Getur það verið stjórnarskrárbrot að hindra aðgang þegnanna að IVM í ljósi þess að allir aðilar máls viðurkenna að það er mjög öruggt og í versta falli virkar það bara ekki ella virkar mjög vel? Á fólk ekki skv. 76. greininni að fá að njóta vafans… sé hann þá einhver?

ÞVÆLAST "BÓLUEFNIN" FYRIR?

Nú leikur grunur á að samningur Íslenska ríkisins um hin svo nefndu bóluefni innihaldi skilyrði þess efnis að ekki sé hægt að nota „bóluefnin“ ef önnur fyrirbyggjandi aðferð er til staðar, eða að ekki megi nota aðra aðferð ef „bóluefnin“ eru notuð.
Samsvarandi setning finnst í samning Evrópubandalagsins við Lyfjafyrirtækin. Ef satt reynist þá getur Íslenska ríkið væntanlega ekki leyft IVM í baráttunni við vírusinn nema þá samtímis að brjóta í bága við áður greindan samning og þar með skapa sér skaðabótaskyldu.

ÞINGKONA MIÐFLOKKSINS SÝNIR KJARK

Þingkonan Anna Kolbrún Árnadóttir á sæti í velferðarnefnd. HúnAnnaKolla hefur í viðtali ein þingmanna sýnt þá djörfung að draga lögmæti samningsins um „bóluefnin“ í efa, enda hefur hún fengið að lesa þennan mikla leyni-samning sem nánast enginn má sjá, þolir ekki dagsljósið fyrir þjóðinni. Anna segir að rétt sé að kanna til hlítar hvort ráðherra hafi brotið lög með því að samþykkja samninginn án aðkomu þingsins. Hún segir að þingmenn hafi ekki getað séð hvert samhengi hlutanna hafi verið þegar kemur að bóluefnasamningunum, meðal annars því að breyta þurfti íslenskum lögum til þess að uppfylla kröfur lyfjafyrirtækjanna.

Þá segir Anna að bólusetningarnar séu tilraun sem nú sé í þriðja fasa og segir að það hafi verið vitað frá upphafi að um tilraun sé að ræða.

„það eru hundruð þúsunda manna sem nú eru að fara í gegnum þennan tilraunafasa“

Notkun Ivermectin er ekki áhættusöm tilraun, þar sem mörgu er ósvarað um aukaverkanir til styttri eða lengri tíma.

LOKAORÐ

Af ofangreindu má ráða að yfirvöldum sé ekki stætt á að hindra aðgang almennings að lyfinu Ivermectin í baráttunni við SARS-Covid-19 vírusinn.  Líkum má að því leiða að slík hindrun sé stjórnarskrárbrot og jafnvel lögbrot ráðherra í tengslum við bóluefnasamninginn dularfulla.

Önnur lyf svo sem „Low Dose Naltrexone“ (LDN) er leyft hér á landi til meðhöndlunar á tam. vefjagigt, þunglyndi ofl. Þó eru áhöld um virkni þess lyfs. LDN er þekkt fyrir að vera öruggt, ódýrt og nánast aukaverkanalaust líkt og IVM. Ef LDN má ávísa nánast við hverju sem lækni dettur í hug, hví á það sama ekki við um Ivermectin. Kæra Lyfjastofnun geturðu svarað því?

Lagalegur grunnur höfnunar yfirvalda virðist hæpinn. Það er grafalvarlegt í þessu tilfelli þar sem líf og heilsa fólks er að veði.

Því er alveg ljóst að því fyrr því betra að þetta mál komi fyrir dómstóla í þessu landi sem annars staðar þar sem komið er í veg fyrir notkun Ivermectin.


mynd-1024x775