Agenda 2030 – rót hnattrænna krísa

frettinDavos, Kla.Tv, WEFLeave a Comment

Kla.tv skrifar:

Mannkynið er hrist og skekið í stöðugum tilvistakreppum. Engu svæði lífsins er hlíft. Sama hvort það er efnahagslegt, fjármálalegt, pólitískt, siðferðilegt, læknisfræðilegt eða hvað sem er tiltekið: Það er eins og hvergi skuli steinn standa yfir steini. En hvernig stendur á því? Hvað, eða réttara sagt, hver stendur á bak við það? Hér þarf rannsakandi og stöðugt vakandi auga vilji maður ekki sökkva í sífellt vaxandi öldugangi.

Eftirfarandi 30 mínútna heimildarmynd svissnesku samtakanna WIR varpar ljósi á þessa dramatísku ringulreið: Verstu glæpamenn hafa smeygt sér inn í leiðtogastöður á öllum sviðum samfélags okkar og framfylgja skipulega sinni fyrirlitlegu og undirokandi One World Agenda 2030. [DAGSKRÁ SÞ 2030] Dagskráin 2030, sem kynnt var á leiðtogafundi Sameinuðu þjóðanna í New York árið 2015, er alþjóðlegur sáttmáli sem stjórnvöld þjóðanna eiga að beygja sig undir. Þessi dagskrá inniheldur svokölluð 17 sjálfbærnimarkmið sem einungis líta vel út við fyrstu sýn. En við nánar skoðun kemst maður alltaf aftur til sömu þátttakenda sem vilja í raun og veru ekkert minna en fulla stjórn á auðlindum jarðar okkar - eina miðlæga heimsstjórn og þar með þrældóm allra þjóða.

Til að hafa áhrif inn í öll svið lífsins og innviði þess, eru þessi markmið ekki aðeins kynnt af Sameinuðu þjóðunum sjálfum heldur einnig af áhrifamiklum samstarfsaðilum eins og World Economic Forum með sitt Great Reset. Í yfir 50 ár tengir WEF saman áhrifamikið fólk úr stjórnmálum, viðskiptum, vísindum, fjölmiðlum, verkalýðsfélögum, frjálsum félagasamtökum, menningu og kirkjum og leiðir það saman við ríkasta fólk í heimi. Það menntar einnig fyrirtækja- og stjórnmálaelítu heimsins í yfir 30 ár. Hvort heldur Bill Gates, Jeff Bezos, Angelu Merkel, Emmanuel Macron, Viktor Orban eða Vladimir Putin. Þeir gengu allir sem Young Global Leaders í gegnum WEF skólann.

Það er því engin furða að stofnandi vettvangsins, þýski prófessorinn Klaus Schwab, sé talinn einn af áhrifamestu persónum samtímans. Dagskrá Sameinuðu þjóðanna 2030 - er 17 punkta áætlun um heimsyfirráð og þrældóm allra þjóða:

 1. Útrýma fátækt í allri sinni mynd alls staðar. Heilu þjóðirnar og hagkerfi þeirra eru vísvitandi eyðilögð og gerð háð stjórnvöldum til að leiða fórnarlömb inn í blöndu af stafrænum sósíalisma og kommúnisma. Markmiðið er að miðstýra öllum eignum og auðlindum, skrá þær stafrænt og dreifa þeim aðeins eða gera þær aðgengilegar við ákveðnar aðstæður. En til þess verður fólk að vera tilbúið að lúta algerlega stafrænu iðnaðarsamstæðunni.
 2. Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu og stuðla að sjálfbærum landbúnaði Það á að eyðileggja landbúnaðinn. Þar sem bændur hafa verið gerðir háðir styrkjum eiga hnattræningjar leik á borði. Sífellt skapast nýjar kröfur sem bændur geta ekki mætt, þannig að þeir hafa enga möguleika á að stjórna viðskiptum sínum. Þannig hverfa sífellt fleiri fyrirtæki. Markmiðið er að að hægt sé að taka yfir allan landbúnað landsins af stórum alþjóðlegum fyrirtækjum og fjárfestum. Þeir gætu gripið til erfðatækni og annarra skaðlegra aðferða, eða aðeins framleitt lélega fæðu eða einfaldlega skilið landið eftir í órækt til að skapa matarskort. Sá sem stýrir matvælum stjórnar mannkyninu.
 3. Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar. Áherslan er á stafræna væðingu og miðstýringu allra læknisfræðilegra staðla af hálfu WHO. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin getur fyrirskipað læknisaðgerðir á allan heiminn með hótun um sektum og refsiaðgerðum. Í þessu skyni er ábyrgð á læknisfræðilegum ráðstöfunum af öllu tagi fjarlægð frá ríkisstjórnum landsmanna. Með hinum svokallaða heimsfaraldurssáttmála mun WHO ákveða um allan heim hvenær og hvar hvaða skylduráðstafanir verða fyrirskipaðar, eins og grímur, bólusetningar, próf, lokun og sóttkví. Auk þess eiga öll heilbrigðisgögn að vera geymd í alþjóðlegum gagnagrunni og tengd stafrænu auðkenni allra borgara. Heilbrigðisiðnaðinn skal samstilla um allan heim. Allar skoðanir og rannsóknarniðurstöður í læknisfræði sem víkja frá WHO eru kerfisbundið kæfðar, ofsóttar og glæðavæddar. Banna skal náttúrulækningar í heilbrigðisgeiranum og skipt út fyrir fræðsluframboð, vörur og þjónustu frá lyfja- og efnaiðnaði. Heilsa fólks er þá alfarið í höndum WHO þar sem hægt er að grípa inn í til að stjórna hegðun fólks sem er ósamræmi við opinberlega sýnileg heilsufarsgögn. Þetta getur leitt til þess að grunsamlegum einstaklingi er meinaður aðgangur að mat og nauðsynlegum lyfjum.
 4. Tryggja jafnan aðgang allra að góðri menntun og stuðla að tækifærum allra til náms alla ævi Hnattræn jöfnun menntakerfa og stöðlun áróðurs til að geta tryggt sömu dýpt innrætingar fyrir börn og ungmenni alls staðar. Þar að auki á að vera sameiginleg kjarnamenntun, Common Core Education. Sumsé fyrirmæli með lögboðnu hugmyndafræðilegu innihaldi sem skal forritað inn í allt fólk. Þetta leiðir til alræði endurmenntunar eins og yfirstéttin býður, þar sem engin menningarlega miðuð gildi eiga að vera til staðar. Kynjahugmyndafræði eins og LGBTQ, loftslagshryðjuverkastarfsemi, sem og meint heilbrigði með inntöku lyfja-eiturblöndu er notað til að kljúfa fólki í andstæðar fylkingar á skilvirkari hátt og sameina það undir skjóli nýrrar heimsstjórnar, heimsdómstóls, heimslögreglu, heimsbanka, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og að geta stjórnað og stýrt því í gegnum rafrænan heimsgjaldmiðil.
 5. Jafnrétti kynjanna verði tryggt og völd allra kvenna og stúlkna efld. Kynjafjölbreytileiki og LGBTQ ættu að gera öll manngerð tilbúin frávik eðlileg, þar á meðal barnaníðingar, svo ekki aðeins náist fram upplausn hjá hefðbundnu fjölskyldumynstri og þar með og niðurbrot þjóðanna, en einnig til að valda meiri sundrungu og átökum milli manna. Þannig er hægt að mergsjúga konur í launavinnu með enn áhrifaríkari hætti af alþjóðlegum fyrirtækjum, á meðan börn alast upp í heilsdags stofnun hjá ríkinu svo hægt sé þannig að innræta þau hugmyndafræðilega miklu fyrr. Með eyðileggingu fjölskyldubanda á að færa stafrænu borgina í miðpunktinn, sem við ákveðnar aðstæður veitir mat og búseturými og leysir þannig af hólmi hlutverk fjölskyldunnar.
 6. Tryggja aðgengi og sjálfbæra nýtingu, allra að hreinu vatni og salernisaðstöðu. Vatnsauðlindum á að stjórna miðlægt. Þrýst er á ríki að einkavæða vatnsinnviði sín og verða háð fyrirtækjasamsteypum, sem geta síðan selt fólki vatnið á of háu verði. Með forræði yfir vatninu er heilsa fólks líka endanlega í höndum þeirra. Víða er kranavatn nú þegar auðgað með efnum eins og flúoríði. Þetta gæti haft afleiðingar og leitt til margra langvinnra veikinda og eitrunareinkenna sem spilast beint í hendur lyfjaiðnaðarins þar sem þeir geta þannig selt einkennisbælandi efni sín með hagnaði. Þar sem þeir munu rekja tilbúna vatnsskortinn til loftslagsbreytinga af mannavöldum, munu þeir einnig gera ráðstafanir til að draga úr vatnsnotkun, sérstaklega halda því í lágmarki í hreinlætisgeiranum. Einnig verður hægt að banna hefðbundin salerni og skipta þeim út fyrir afbrigði sem hægt er að nota án vatns. Sá sem hefur vald yfir vatni ræður á endanum með skömmtun þess hver fær að nota það, að hve miklu leyti og í hvaða tilgangi.
 7. Tryggja öllum aðgang að öruggri og sjálfbærri orku á viðráðanlegu verði Af hugmyndafræðilegum ástæðum á að styrkja hina oft ófullnuðu svokölluðu endurnýjanlega orku með skattfé sem mun valda því að raforkuverð hækkar ómælt. Þannig er fólk þvingað til að fjármagna þróun sem mun keyra það lengra út í fátækt og gera það þar með háð ríkinu. Fólk mun verða neytt til að nota og setja upp nýja tækni til orkunvinnslu. Þar sem þetta er mjög dýrt verður fólk að reiða sig á lán og verður þannig háð einokunarfjármálakerfinu eða verður að selja fasteignir sínar til þessara hnattrænu mannvirkja á lægra verði og flytja til 15 mínútna borga. Heilar atvinnugreinar munu hrynja og lítil fyrirtæki og fjölskyldufyrirtæki hverfa af vettvangi. Þannig má auka enn frekar markaðsyfirráð stórfyrirtækja. Allar orkuveituleiðir á að gera stafrænar svo hægt sé að greina neyslu allra heimila í rauntíma. Snjallmælar, IOT hitamælar og önnur tengd mælitæki á að gera það mögulegt að fylgjast með og refsa heilu heimilunum þegar stjórnvöld eða gervigreind fyrirskipa það. Þannig er hægt er að skammta orku eða stöðva hana alveg úr fjarlægð. Skorturinn mun ekki aðeins leiða til risahagnaðar fyrir orkufyrirtækin, heldur gerir kleyft að kúga fólk stöðugt og stýra því. Eftir því sem tæknifyrirtæki og stjórnvöld halda áfram að auka völd sín og áhrif, mun myrkvanir og skömmtun verða dagsdagleg.
 8. Hvetja til viðvarandi, almenns og sjálfbærs hagvöaxtar og arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla Aukaverkanir bólusetningarherferðanna orsaka skortur á starfsfólki. Ríkari lönd munu reiða sig á hæft starfsfólk erlendis frá svo lengi sem þeirra er enn þörf og ýta þannig áfram undir atvinnu-fólksflutninga. Þetta mun hafa neikvæð áhrif á upprunalönd þessara farandverkamanna vegna þess að lönd þeirra munu veikjast vegna skorts á faglærðu starfsfólki og þurfa að sjá um sig sjálf. Eftir að stór hluti svokallaðra faglærðra starfsmanna hefur flutst erlendis og sundrung vofir yfir upprunalandi farandfólksins mun heimselítan fara að ræna og selja út veikburða lönd. Hins vegar er einnig hægt að nota flutninga vinnuafls sem yfirvarp til að eyðileggja efnahag áfangalands. Til þess þarf bara að flytja inn nógu mikið ófaglært starfsfólk til að valda sem mestum skaða vegna skorts á faglegri hæfni því viðkomandi gæðastaðlar eða verklagsreglur nást ekki. Ef framkalla á ólgu er nóg að láta farandverkamenn flæða yfir landið. Þetta mun leiða til átaka milli heimamanna og farandfólks, leiða til borgarastyrjalda og valda óstöðugleika í landinu. Hinn tilbúni vöxtur á starfsfólki verður nýttur af stórum fyrirtækjum til að stýra vinnuskilyrðum. Þannig er hægt að arðræna fólk enn betur með samþykki stjórnvalda. Frelsisgildi og manngildi tilheyra þá fortíðinni. Eftir að litlum og meðalstórum fyrirtækjum á staðnum hefur skipulega verið eytt og stór hluti íbúanna hefur verið gerður atvinnulaus, er auðvelt að þröngva upp á fórnarlömbin að hluta til sósíalísku og kommúnísku skipulagi. Þannig er hægt að gera híbýli, orku eða næringu háða hlýðni eða CO2-markmiðum.
 9. Byggja upp viðnámsþolna innviði fyrir alla, stuðla að sjálfbærri iðnvæðingu og hlúa að nýsköpun. Þjóðirnar eiga að vera allar gerðar einsleitar. Þetta mun leiða til lækkunar á þróunarstigi meira þróaðra ríkja, þannig er öllum þjóðum ýtt í áður óþekkta fátækt. Velmegun verkalýðsins er eyðilögð með sífellt versnandi eignarnámi. Á sama tíma eykst ómælt hagnaður hinnar alþjóðlegu valdastéttar. Allt hagkerfið og allar auðlindir verða miðstýrðar og vaktað yfir þeim með innleiðingu á stjórnunar- og eftirlitsaðferðum eins og stafrænni sjálfsmynd, CO2-fjárhagsáætlun og stafrænum gjaldmiðlum. Öll yfirvöld, embætti, lögregla og dómstólar verða teknir yfir af gervigreind og stafrænum sjálfvirkum ferlum. Þjóðarhagkerfin verða eyðilögð í þágu stórra alþjóðlegra fyrirtækja sem starfa í samræmi við langtímastefnu kommúnista. Sjálfvirkni og róbótar hrinda fólki yfir í atvinnuleysi og gera það þar með háð stjórnvöldum og leiða til afnáms einkaeignar og takmarkandi notkunar- og eignarréttar í samhengi við kolefnisfjárlög og stafræna gjaldmiðla. Þau störf sem enn verða eftir og skólarnir verða færðir yfir í sýndarveruleika. Aðgangur að raunverulegum byggingum eða 15 mínútna svæðum er háður stafrænum aðgangs- og auðkenningarkerfum. Búseturýmið er flutt í fullkomlega stafrænar og fullvaktaðar einingar, 15 mínútna borgir og giga-borgir að kínverskri fyrirmynd. Þar getur fólk ekki lengur hreyft sig frjálst vegna CO2 losunar-takmarkana, þannig hér er miklu réttara að tala um útivistarfangelsi en visteiningar.
 10. Draga úr ójöfnuði innan og á milli landa. Markmiðið er að rýra allt efnahagslegt og fjárhagslegt sjálfstæði með eyðingu kolefnisfrekra geira hagkerfisins, afnámi reiðufjár og útrýmingu allra strúktúra sem eru ekki í samræmi við dagskrá Efnahagsráðsins og SÞ. Einstaklingsgrunntekjur með viðeigandi stjórnunaraðferðum í gegnum CO2 reikninga og stafræna gjaldmiðla munu geta haft bein áhrif á eða komið í veg fyrir neyslu. Þjóðernum verður blandað saman til að útrýma hvers kyns menningarlegum og trúarlegum einstaklingseinkennum. Í því skyni er stuðlað að fjölmenningarsamstarfi. Þvingun menningar- og trúartengdra átaka leiðir til öfgakenndra aðstæðna sem skapa grundvöll fyrir því að frekara frelsi verði takmarkað af stjórnvöldum. Mennta-, fjármála- og heilbrigðiskerfi verður miðstýrt og samræmt. Einnig verður kynnt heimstrú og heimsmenning undir yfirskini friðar og alþjóðlegs skilnings. Til að jafna planið er efnahagsleg samkeppni gerð refsiverð og einkaeign þjóðnýtt. Auðlindarétti verður deilt í samræmi við forskrift nýrrar heimsstjórnar.
 11. Hanna borgir og íbúðasvæði öllum mönnum auðnotuð, örugg, viðnámsþolin og sjálfbær Átökin sem skapast af markvisst stýrðum og ögruðum átökum sem kynnt hefur verið undir með fólksflutningum og vinnuafls, munu ekki aðeins auka atvinnuleysi og tilheyrandi samkeppni, heldur munu glæpir vaxa upp á áður óþekkt stig. Borgaraleg mótmæli og borgarastríðslíkar aðstæður munu verða grundvöllur þess að takmarka enn frekar grundvallarréttindi fólks og ferðafrelsi í nærumhverfi og halda því föstum í 15 mínútna borgum sínum líkt og í fangelsi. Ferðafrelsi verður ekki lengur til. Það mun verða háð CO2 fjárhagsáætlunum og mun aðeins leyfa fólki að dvelja í ákveðnum hlutum borgarinnar eða hverfum til verndar loftslaginu og til að tryggja öryggi svæðis. Borgum og byggðum verður breytt í 15 mínútna gigaborgir með róttækri stafrænni væðingu og eftirliti. Fylgst er með íbúum 24/7 í rauntíma og brotamönnum er refsað með sektum, takmörkunum á kolefnisnotkun eða fangelsi. Allar greiðslur í peningum fara eingöngu fram á stafrænu formi, en aðeins til fólks sem samþykkir nýja kerfið og aðlagar hegðun sína að dagskránni. Einokun valdbeitingar verður útvíkkuð verulega út og veitt verða sérstök réttindi til inngrips á öllum sviðum lífsins sé brotið gegn dagskránni. Þetta þýðir að allir borgarar sem gagnrýna stjórnvöld geta verið í haldi ótímabundið eða jafnvel drepnir án réttarhalda eða ákæru. Hrottalegar hryðjuverkaárásir og lögregluárásir verða sviðsettar á áhrifaríkan hátt í opinberu rými til að hræða gagnrýnendur, þagga niður í þeim og gera þá óhæfa til að aðhafast. Áður en ástandið stigmagnast algjörlega verður fólk afvopnað og byssulögin aðlöguð að því marki að fórnarlömbin munu ekki eiga möguleika á að verjast alræðisstefnunni. Ríkið mun samþykkja nýju eignarnámslögin til að geta gert eignir upptækar af geðþótta. Í fyrsta áfanga eignarnáms er fólk kúgað til að sinna alls kyns endurbótum á húsum sínum til að ná loftslagsmarkmiðunum. Verði þeir ekki við kröfum yfirvalda og synja, mun síðari eignarnámsáfanginn banna sölu sölu, leigu og búsetu á þessum íbúðarhúsnæði og íbúar þess gerðir refsiverðir. Milljónir manna munu missa heimili sín og eignir, lifa háð ríkinu og finna ekki lengur valkosti en 15 mínútna borgir.
 12. Sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur verði tryggð Það verða CO2 fjárhagsáætlanir byggðar á félagslegu inneignarpunktakerfi að kínverskri fyrirmynd, þar sem hverjum einstaklingi geti verið refsað eða umbunað á grundvelli neyslu sinnar eða hegðunar. Um allan heim verður innleidd stafrænt aukenni. Það er grundvöllur fyrir útgáfu stafræns veskis, þ.e.a.s. svokallaðrar stafrænnar skjalatösku. Að auki, eftir því sem líður á dagskrána, verður hverjum einstaklingi úthlutað ígræðanlegt stafrænt auðkenni strax við fæðingu. Öll áður útgefin skjöl eins og ökuskírteini, kennitölu, vegabréf, fæðingarvottorð, færslur í jarðabók, sjúklingaskrár, einkaleyfi, skattnúmer, verða færð saman sem stafræn gagnaskrá fyrir stafræna auðkennið. Alþjóðlegt stafrænt snjallsamningstilvik byggt á gervigreind verður búið til sem stjórnar öllum matvælum, notkun, heilsu, hreyfingum og tímabundnum eignarrétti. Það ákvarðar hver getur má eiga eða nota eitthvað tímabundið og hversu lengi. Veiting hreyfanleikaréttinda sem ákvarðar hvort og með hvaða ökutækjum og innan hvaða radíus fólki er heimilt að hreyfa sig. Að auki verður því stýrt hvað það má borða og með hvaða efni viðkomandi þarf að láta sprauta sig með. Universal Monetary Unit, stafrænn alþjóðlegur gjaldmiðill byggður á stafrænum gjaldmiðli Seðlabankans, verður eini greiðslumiðillinn. Hann tryggir fyrst og fremst óheft viðskipti milli ríkisstjórna, banka og fyrirtækja. Sjóðir þeirra sem hafa grunntekjurnar verða hins vegar háðir skilyrðum og verða ávallt aðlagaðar að kerfishlýðni. Stafræni greiðslumiðillinn mun hafa gildistíma og verður forritanlegur. Sérhverri manneskju verður hægt að stýra vegna CO2 punkta og Sameinuðu þjóðirnar munu geta ákveðið hvernig stafrænu peningunum er varið. Undir SÞ munu heyra skatta- og eftirlitsyfirvöld, heilbrigðisyfirvöld, læknar og sjúkrahús og aðrar stofnanir sem munu geta á rauntíma og að hluta með sjálfvirkum aðgangi að öllum gögnum, gripið inn í neysluhegðun allra með boðum og bönnum. Bólusetningar, lyfjagjöf og aðrar læknisfræðilegar ráðstafanir verða bundin við veskið svo hægt sé að verðlauna og refsa sjálfkrafa ef þörf krefur. Fylgst verður með öllum ökutækjum í rauntíma. Sé ekki er haldið sig innan þeirra svæða og vegalengda sem samþykktar eru fyrir ökutækið verða ökumenn aðvaraðir í fyrsta áfanga og, sé um annað brot er að ræða, verður refsað með stöðvun ökutækisins. Allar vörur og þjónusta sem og lífshættir öðlast kolefnisfótspor. Það verður metið stafrænt og verðlaunað eða refsað með stigum, sem munu einnig hafa áhrif á grunntekjurnar. Hægt verður að fylgjast með fyrirtækjum svo að þeim sé bannað að framleiða ákveðnar vörur eða að veita ákveðna þjónustu brjóti þau í bága við loftslagsmarkmið. Til að auðvelda komandi eignarnám verður tekin upp skráningar- og sönnunarskilyrði fyrir eðalmálma og hvers kyns verðmæti. Fólk sem á gull og silfur og hefur ekki skráð það fær ekki að selja það á opinberum stöðum því kaupin verða aðeins lögleg fyrir skráða eignarhluta. Eignarnám á landi, til dæmis vegna byggingar vind- eða sólarorkuvera eða annarra endurnýjanlegra kerfa, er gert mögulegt vandkvæðalaust á grundvelli loftslagsmarkmiðanna. Fólki sem hefur ekki efni á að breyta heimilum sínum eftir nýjustu loftslagsstöðlum mun ekki mega leigja, selja eða búa í þeim. Sé brotið gegn þeim munu fórnarlömb eiga á hættu að sjá CBDC jafnvægi lækka að því marki að þau geta ekki einu sinni leyft sér næringu. Hugmyndafræði alveg notkunarstýrðra bygginga, þar sem fólk annað hvort sefur, borðar, vinnur eða skemmtir sér þjónar því að einangra fólk enn frekar frá hvort öðru. Fjölskyldan ætti að vera klofin og aðskilin hver frá annarri eins og kostur er svo einfaldara sé að stjórna einstaklingnum. Á meðan almennir borgarar eru arðrændir og sviptir öllu frelsi mun elítan halda áfram að stjórna takmarkalaust og njóta allra þæginda.
 13. Grípa til bráðra aðgerða gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra Gervivísindatrú um meintar loftslagsbreytingar af mannavöldum og tilheyrandi hræðsluáróður er ætlað að gera hnattræna samstillingu og valdatöku elítu og endatíma-sértrúarhópa mögulega. Með skoðunarmótun, ofbeldi og fjárkúgun á að þvinga eignarnámi og skömmtun á öllum auðlindum heimsins upp á mannkynið af alræðislegri, kommúnískri vist-einræðistjórn. Til að koma náttúrulegum ferlum náttúrunnar algjörlega í ójafnvægi er andrúmsloftið vísvitandi mengað með eitruðum efnum. Skordýraeitur, illgresiseyðir og sveppaeitur eru í auknum mæli notuð undir yfirskyni yfirvofandi matvælaskorts. Til þess eru náttúruleg matvæli lögð að jöfnu við gervifóður og merkingarskylda afnumin fyrir erfðabreytt matvæli. Þetta er gert undir yfirskyni Codex Alimentarius, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og Matvæla- og landbúnaðarstofnunarinnar. Matvæli úr jurtaríkinu eru breytt að því marki að þau innihalda ekki lengur nauðsynleg innihaldsefni og þarf að útvega þau með bætiefnum sem enn eykur að fólk sé háð lyfjaiðnaðinum. Það verður annarsflokks næring sem fylgir CO2 fjárhagsáætlun og neyslustjórnun með stafrænum gjaldmiðli. Sálvirk efni verða unnin sem matvæli eða gefin sem bólusetning svo betur gangi að hafa áhrif á og stýra hugsunum og gjörðum fólks. Jurtalyf sem geta stuðlað að heilsu okkar eða linað þjáningar sjúks fólks og keppa nú við afurðir lyfjaiðnaðarins, verða bannaðar og notkun þeirra verður gerð refsiverð. Öll matvæli, orka, vatn og afurðir daglegs lífs allt yfir í hreyfing, munu fá kolefnisfótspor sem verður skráð stafrænt og úthlutað með stafrænu auðkenni ríkisins. Til að ná hinum óframkvæmanlegu loftslagsmarkmiðum verða einkasamgöngur lagðar niður og sjálfkeyrandi sjálfvirk farartæki í þeirra stað og sem aðeins þeir fá sem leigu- eða áskriftarmódel hafi viðtakandi viðeigandi CO2 punktafjölda. Fólki er talið trú um að þetta sé öruggara og umhverfisvænna, en það þjónar aðeins takmörkun ferðafrelsis og hinu algjöra eftirliti. Gagnrýnendur og stjórnarandstöðuhreyfingar sem trúa ekki á hinar mannfyrirlítandi loftslagsbreytingar eða efast um hin 17 markmið 2030 dagskrár Sameinuðu þjóðanna, eru ofsóttir og þaggað er niður í þeim.
 14. Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sjálfbæran hátt í því skyni að stuðla að sjálfbærri þróun Vatnið og auðlindir þess eru skráðar og stjórnað miðlægt og aðgangur að þeim er aðeins mögulegur fyrir útvalin stórfyrirtæki. Skipaumferð og þar með einka- og atvinnunýting sjávar, vatna og áa verður takmörkuð enn frekar og aðeins leyfð við ákveðnar aðstæður sem smáveiðimenn hafa sjaldnast efni á. Hins vegar verður stórfyrirtækjum áfram heimilt að stunda veiðar því þau fá nauðsynlegt fjármagn með niðurgreiðslum til að uppfylla nýjar kröfur eins og stafræna væðingu aflaheimilda eða orkuskipti yfir í rafvæðingu. Þetta gerir veiðarnar minna aðlaðandi, framboðið minnkar og hinir fáu stóru leyfishafar er skammtaður gífurlegur hagnaður. Þetta leiða í kjölfarið til enn meiri fátæktar í þriðjaheimsríkjum og fjölda fólksflutninga, sem mun einnig valda óstöðugleika í ríkari löndunum. Auk þess mun súrnun sjávar versna með efnaiðnaði sem getur haft óútreiknanlegar afleiðingar, allt til fiskdauða.
 15. Vernda, endurheimta og stuðla að sjálfbærri nýtingu vistkerfa á landi, sjálfbærri stjórnun skógarauðlindarinnar, berjast gegn eyðimerkurmyndun, stöðva jarðvegseyðingu og endurheimta landgæði og sporna við hnignun líffræðilegrar fjölbreytni Öll landsvæði og auðlindir eru skráðar stafrænt. Umhverfis- og verndarsvæði verað útvíkkuð til að þvinga fólk inn í 15 mínútna borgir. Landbúnaðarlandi verður stjórnað og stýrt miðlægt svo hægt verði að setja á nýtingarbann hvenær sem er, sem gerir bændum ókleift að rækta matvæli. Þetta mun leysa úr læðingi hagræddan fæðuskort. Iðnrekendur verða þessu samkvæmt að kaupa viðeigandi leyfi. Notkun náttúrusvæða eins og skóga, almenningsgarða, fjalla, engja, raka- og þurrrkasvæða verður meira stjórnað og takmörkuð eða aðeins leyfð með ákveðinni CO2 inneign. Til meintrar varna gegn þurrkum og útbreiðslu þurkasvæða er beitt efnafræðilegum og tæknilegum aðferðum til að grípa inn í náttúrulega ferli og eðlilegan gang jarðarinnar. Þetta mun eyðileggja lífríkið enn frekar, sem er eitt af markmiðum tæknikratanna. Markviss útrýming plöntutegunda með því að nota kemísk efni sem skiptir þeim út fyrir erfðabreyttar plöntur sem ekki fjölga sér sjálfar, sem ekki einungis hafa enga fjölgunargetu heldur munu einnig eyðileggja jafnvægi náttúrunnar.
 16. Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum Einokun valds er víkkuð út í þeim tilgangi að þröngva með yfirgangi og fjárkúgun eyðileggjandi og tilbúnum samfélagslegum hugmyndum upp á þjóðir heimsins. Þetta mun leiða til landflótta og borgarastyrjalda. Hefðir og hvers kyns einstaklingseinkenni þjóðanna eru bæld niður svo að sameinað heimssamfélag geti orðið til. Sögulegar minjar og listaverk munu hverfa af sjónarsviði almennings. Einnig er heimstrú þvinguð fram þar sem fólk á að lúta satanískum athöfnum. Skyldublöndun kynþátta er framfylgt til að fjarlægja hvers kyns einstaklingseinkenni frá þjóðernishópum til lengri tíma litið. Blönduð hjónabönd eru verðlaunuð með stigum og hærri félagslegri stöðu. Einstaklingar eiga ekki lengur að geta gripið til síns menningalega bakgrunns. Til að hámarka ruglinginn verða vélmenni með gervigreind sem og tilbúin kynjaafbrigði, félagslegt jafnrétti og stuðning. Undir því yfirskini að það sé barninu fyrir bestu, verður skráðum stofnunum auðveldara að fjarlægja börn úr fjölskyldum sem gagnrýna stjórnvöld.
 17. Blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og grípa til aðgerða Strúktúrinn á bak við Sameinuðu þjóðirnar er leiðandi vald og hefur alla ákvarðanatöku og framkvæmdavald. Þjóðríkin hverfa eftir að yfirteknar ríkisstjórnirnar virka sem eldingarvarar fyrir fólkið og undirbúa þannig jarðveginn. Síðan hafa þær lokið sínu hlutverki. Öll landslög og dómsvald verða óþörf, þar sem þau verða aðeins til frá einu miðlægu skipulagi í formi gervigreindar. Það er búið að sjá í gegnum plan elítunnar Hún vill leiða okkur inn í dystópíska framtíð þar sem við verðum svipt öllu frelsi. Þjóðlegum strúktúrum sem eiginlega er ætlað að vernda okkur, rísa ekki upp gegn þessari stefnuskrá og eru þannig á móti almenningi. Þetta er samt engin furða, þar sem hún hefur laumað sér inn í allar ríkisstjórnir og gert þær gríðalega háðar hnattrænum kerfum sem einnig stjórna peningakerfinu. Elíturnar vilja að fólk gefi algjörlega upp eigið frelsi upp á bátinn og opni sína eigin framtíð fyrir glötun með samþykkt hinnar nýju heimsskipunar. Það hvílir á okkur, sem mannkyns í heild sinni, að vinna gegn þessari dagskrá, og það áður en það er um seinan.

Skildu eftir skilaboð