Fimm mánaða fylgni milli sprautuherferða og toppa í umframdauðsföllum

frettinErlent, UmframdauðsföllLeave a Comment

Landlæknir og sóttvarnalæknir keppast nú við það að koma með sínar útskýringar á gríðarlegum umframdauðsföllum á Íslandi eftir að fjöldabólusetningar með Covid-19 „bóluefnunum“ hófust hér á landi um áramótin 2020/2021. Báðar hafa þær útilokað að hin svonefndu Covid-19 bóluefni geti verið orsökin án þess að gefa skýringar á fylgni sem augljós er þeim sem kynna sér málið nánar.

Í nýlegri grein sem Fréttin birti bendir Magnús Orri Grímsson á tengsl fjöldabólusetninganna og fjölda umframdauðsfalla. Í greininni er að finna línurit fyrir árið 2022 þar sem sjá má þrjá toppa umframdauðsfalla. Fyrst í mars, sem er um fimm mánuðum eftir sprautuherferðina með fyrsta örvunarskammtinum, og hófst um mánaðamótin október/nóvember 2021. Annar toppurinn er í júlí, um fimm mánuðum eftir sprautuherferðina í febrúar 2022, og þriðji toppurinn er svo að myndast í desember en þá voru liðnir rúmir fjórir mánuðir frá því sprautuherferðin með „tvígilda örvunarskammtinum“ hófst í ágúst/september (líklegur toppur vegna þessarar sprautuherferðar er í janúar 2023).

Greining sýnir samskonar fimm mánaða fylgni í Ástralíu

Í byrjun apríl 2022 sagði Fréttin frá því hvernig hjarta- og sóttvarnalæknirinn Peter McCullough notaði Bradford Hill viðmiðin til rökstuðnings fyrir því að hin svokölluðu Covid-19 bóluefni væru að valda miklum fjölda dauðsfalla.

Núna í febrúar á þessu ári birti Dr. Wilson Sy greiningu á ástæðu umframdauðsfalla í Ástralíu þar sem hann notaði einnig Bradford Hill viðmiðin til að grein gögn um gefna sprautskammta og umframdauðsföll.

Greininguna nefnir hann "Australian COVID-19 pandemic: A Bradford Hill analysis of iatrogenic excess mortality."  Útdrátt greiningarinnar nefnir hann "The cure is the disease: Australia’s iatrogenic pandemic" eða „Lækningin er sjúkdómurinn: Lyfjafaraldurinn í Ástralíu.“

Engin veruleg umframdauðsföll í Ástralíu árið 2020

Í Ástralíu urðu ekki veruleg umframdauðsföll á árinu 2020 (ekki frekar en á Íslandi). Það var ekki fyrr en árið 2021 sem umframdauðsföll í landinu náðu þeim fjölda að geta talist heimsfaraldur samkvæmt eldri skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á heimsfaraldri, byggt á umframdauðsföllum.

Sjá má á súluritinu hér að ofan að áætluð heildardánartíðni í Ástralíu fyrir árið 2022 er óvenju há, eða 30.449 dauðsföll, sem er um 20% aukning frá venjulegri grunnlínu. Augljóst ætti að vera að eitthvað verulegt hlýtur að valda þessu.

Ástralía hóf fjöldabólusetningar við Covid-19 í febrúar 2021

Ástralía hóf fjöldabólusetningar í febrúar 2021 og ef græna línan fyrir gefna skammta er færð fram um fimm mánuði að þeim tíma þegar mánaðarleg umframdauðsföll aukast gríðarlega má augljóslega sjá fylgni milli gefinna skammta og umframdauðsfalla.

Að meðaltali fyrir hverjar fimm milljónir sprauta sem gefnar voru í Ástralíu urðu um 2.200 umframdauðsföll um það bil fimm mánuðum síðar. Fylgni gefinna sprauta og andláta um fimm mánuðum síðar hefur jákvæða fylgni upp á +74%.

Þrír toppar umframdauðsfalla í kjölfar sprautuherferðanna

Frá árinu 2021 er hægt að útskýra alla þrjá toppa í umframdánartíðni (rauða ferilinn) ef gert er ráð fyrir að COVID-sprauturnar séu orsökin. Nú er til gnægð af rannsóknum sem útskýra ferlið á því hvernig sjúkdómsvaldandi gaddaprótín (e. spike protein) sem er í sprautunum geti valdið bólgum og bælt ónæmiskerfið, sem hefur áhrif á alls kyns sjúkdóma eins og krabbamein, hjarta- og æðasjúkdóma, taugakvilla o.s.frv.

Fyrsti toppurinn í umframdauðsföllum átti sér stað í júlí 2021. Dauðsföllin voru flokkuð sem „ekki af völdum COVID“, aðallega hjá öldruðum, eldri en 75 ára, vegna þess að „viðkvæmir hópar“ fengu helst forgang að fyrstu „bóluefnaskömmtunum“. Aldraðir, sem þegar voru veikburða með langvarandi bólgur og fjölmarga fylgisjúkdóma, létu auðveldlega undan þeirri auknu áskorun sem sprautunum fylgdu og létust. Eðlilegt er að spurt sé hver ávinningurinn fyrir þennan þjóðfélagshóp hafi verið?

Annar toppurinn í umframdauðsföllum varð í janúar 2022, og tengdist fyrstu örvunarherferðinni í Ástralíu. Mikil fylgni milli umframdauðsfalla og gefinna örvunarskammta er einnig talin afleiðing af skaðsemi fyrstu tveggja sprautanna, sem höfðu skaðað ónæmiskerfi hinna sprautuðu það mikið að örvunarskammturinn rak þeim sprautaða náðarhöggið tiltölulega hratt.

Að sama skapi var þriðji toppurinn, sem var næstum jafn hár í umframdauðsföllum og fyrsti „örvunartoppurinn,“ en breiðari. Líklega var það afleiðing af sameinuðum áhrifum allra fyrri „bólusetninga“, sérstaklega fyrsta örvunarskammtsins, þar sem seinni örvunarskammturinn fimm mánuðum eftir þann fyrri veitti þeim sem lifðu af fyrri „bólusetningar,“ náðarhöggið, sem og þeim sem fengu fjórðu sprautuna.

Áströlsku gögnin fullnægja fyrstu fimm Bradford Hill viðmiðunum með tilliti til orsakasambands, þ.e. sterk fylgni, tímabundin fimm mánaða töf milli áhrifa og orsakar og líffræðilegur halli, þar sem fleiri skammtar leiða til fleiri dauðsfalla.

Stórfelld aukning umframdauðsfalla hjá 0-44 ára

Þó að mikil umframdánartíðni elstu aldurshópanna kunni að einhverju leyti að stafa af ýmsum sjúkdómum, eru fáar aðrar trúverðugar skýringar á stórfelldri aukningu umframdauða hjá yngsta hópnum, 0-44 ára, en að COVID-19 sprautan sé orsakavaldurinn þegar kemur að umframdauðsföllum.

Yngsti aldurshópurinn hefur að jafnaði mjög lága dánartíðni og hvers kyns hlutfallsleg aukning myndi stækka frá lágum grunni. Ef umframdánartíðni er gefin upp sem hlutfall af venjulegri dánartíðni af öllum orsökum, sker yngsti aldurshópurinn sig úr í samanburði við aðra hópa.

Mánaðarleg umframdauðsföll hjá yngsta aldurshópnum eru gríðarleg eða um 160% yfir eðlilegri dánartíðni af öllum orsökum, þ.e.a.s. staðalfrávik frá eðlilegri dánartíðni að meðaltali á árunum 2020-2021 er 17,7 umframdauðsföll á mánuði. Árið 2022 voru 400 umframdauðsföll á mánuði í yngsta aldurshópurnum, eða um 23 sinnum fleiri en 2020-2021.

Ef litið væri fram hjá öllum þeim fjölda COVID-sprauta sem gefnar voru og það oft með þvingunum, hvaða önnur sérstök skýring, með trúverðugum gögnum og  skýringarupplýsingum, er til staðar fyrir jafn sterkt tölfræðilegt merki?

Orsakatengsl staðfest milli fjölda sprauta og umframdauðsfalla

Í grein sinni segir Wilson Sy að einföld staðreynd hafi verið staðfest, þ.e. að gefnar COVID-sprautur hafa orsakatengsl við umframdauðsföll. Burt séð frá undirliggjandi læknisfræðilegum ástæðum, þá stærðfræðilega, gefa mikil umframdauðsföll  til kynna að líf sem glötuðust hafi verið langt umfram þau líf sem bjargað var, þ.e. að dánaráhætta hafi verið mun meiri en heilsufarslegur ávinningur af sprautunum.

Það er „stór fíll“ á vappi og þegar ríkisstjórnir og útvaldir sérfræðingar þeirra loks þora að opna augun og líta upp til að sjá hann megum við búast við að hætt verði að mæla með fleiri sprautum. Líklega ekki fyrr.

Greining Dr. Wilson Sy

Skildu eftir skilaboð