Æða- og líffærskemmdir af völdum mRNA bóluefna: óhrekjanleg sönnun um orsakasamhengi

frettinBólusetningar, Rannsókn1 Comment

Þann 19. ágúst sl. birti vefmiðillinn Doctors for Covid Ethics samantekt læknanna Michael Palmer og Sucharit Bhakdi um skaðsemi mRNA tilraunaefnanna sem nefnd hafa verið bóluefni gegn Covid-19.

Í greininni eru teknar saman vísbendingar úr tilraunarannsóknum og úr krufningu sjúklinga sem létust eftir bólusetningu með mRNA tilraunabóluefnunum.

Ítarleg samantekt niðurstaðna sýnir að:

1) mRNA COVID bóluefni helst ekki á stungustað heldur ferðast um líkamann og safnast fyrir í ýmsum líffærum,

2) mRNA COVID bóluefni framkallar langvarandi tilurð á SARS-CoV-2 gaddapróteini í mörgum líffærum,

3) bóluefnaframkölluð tilurð gaddapróteinsins veldur sjálfsofnæmislíkri bólgu,

4) bólga af völdum bóluefnisins getur valdið alvarlegum líffæraskemmdum, sérstaklega í æðum, stundum með banvænum afleiðingum.

Það er mat höfunda að skaðinn sem mRNA tæknin er að valda einstaklingum sé það almennur að ljóst sé að þessi tækni hafi mistekist og það verði að hætta að nota hana.

Þó að klínískar tilvikaskýrslur og tölfræðilegar greiningar á uppsöfnuðum aukaverkanatilkynningum gefi dýrmætar vísbendingar um skemmdir af völdum mRNA COVID-19 bóluefna, er mikilvægt að staðfesta orsakasamhengi í einstökum málum.

Meinafræði er mikilvæg fyrir sönnun á orsök sjúkdóms. Þessi stutta grein fjallar um nokkrar helstu niðurstöður krufninga á sjúklingum sem létust innan nokkurra daga til nokkurra mánaða eftir bólusetningu. Samhengisins vegna verður einnig stuttlega fjallað um nokkrar tilraunarannsóknir.

 1. Dýratilraunir Pfizer sýndu að bóluefnið dreifðist hratt um líkamann

Til þess að valda hugsanlega banvænum skaða verða mRNA bóluefnin fyrst að dreifast frá stungustað til annarra líffæra. Að slík dreifing eigi sér stað sést af dýratilraunum sem Pfizer tilkynnti japönskum yfirvöldum um með umsókn sinni um samþykki á bóluefninu þar í landi. Rottur voru sprautaðar í vöðva með geislavirkt merktu mRNA bóluefni og fylgst var með flutningi geislamerkisins í blóðrásinni og síðan inn í ýmis líffæri í allt að tvo sólarhringa.

Það fyrsta sem þarf að hafa í huga er að merkt bóluefni kemur fram í blóðvökva eftir mjög stuttan tíma, innan aðeins 15 mínútna. Blóðþéttni nær hámarki tveimur klukkustundum eftir inndælingu. Þegar þéttnin fellur niður safnast líkanbóluefnið í nokkur önnur líffæri. Hraðasta og hæsta hækkunin sést í lifur og milta. Mjög mikil upptaka sést einnig í eggjastokkum og nýrnahettum. Önnur líffæri (þar á meðal eistu) taka upp marktækt lægra magn af líkanbóluefninu. Að minnsta kosti verða æðarnar berskjaldaðar og fyrir áhrifum í hverju líffæri og hverjum vef.

Hröð og útbreidd dreifing líkanbóluefnisins gefur til kynna að við verðum að búast við tilurð gaddapróteinsins um allan líkamann.

 1. Hægt er að greina tilurð veirupróteina með ónæmisvefjafræði

Þó að dreifing líkanbóluefnisins leiði til þess að við búumst við víðtækri tilurð gaddapróteinsins í líkamanum, erum við hér að leita eftir traustum sönnunum. Slíka sönnun er hægt að fá fram með því að nota ónæmisvefjaefnafræði, en aðferðin er sýnd á þessari mynd fyrir bóluefniskóðaða gaddapróteinið.

Ef bóluefnisögn, sem er samsett úr gaddakóðuðu mRNA, húðuð með lípíðum, fer inn í frumu líkamans, mun það valda því að gaddapróteinið verður til í frumunni og síðan flyst það á yfirborð frumunnar. Þar er hægt að þekkja það með gaddasértæku mótefni. Eftir að vefjasýnið hefur verið þvegið til að fjarlægja óbundnar mótefnasameindir, er hægt að greina þær bundnu með öðru mótefni sem er tengt tilteknu ensími. Eftir annað þvottaskref er sýnishornið ræktað á ákveðinn hátt með ensími sem breytir því í óleysanlegt brúnt litarefni. Hver ensímsameind getur umbreytt miklum fjölda litarsameinda hratt, sem magnar merkið til muna.

Efst til hægri á myndinni er hægt að sjá tvær frumur sem voru útsettar fyrir Pfizer bóluefninu og síðan var unnið með þær eins og lýst er hér að ofan. Auðsjáanlega brúna svæðið gefur til kynna að frumurnar hafi örugglega framleitt gaddapróteinið.

Í stuttu máli, hvar sem brúna litarefnið er að finna, þá hlýtur upprunalegi mótefnavakinn, í þessu dæmi, gaddapróteinið, að hafa verið til staðar. Ónæmisvefjafræði er mikið notuð, ekki aðeins í klínískri meinafræði heldur einnig í rannsóknum; það hefði auðveldlega getað verið notað til að greina útbreidda tilurð á gaddapróteini í dýrarannsóknunum meðan á forklínískar tilraunir  stóðu yfir [hjá bóluefnaframleiðendum]. Hins vegar virðist sem FDA eða aðrir eftirlitsaðilar hafi aldrei fengið eða krafist slíkra tilraunagagna.

 1. Tilurð á gaddapróteini í axlarvöðva eftir inndælingu bóluefnis

Þessi mynd sýnir axlarvöðvaþræði í þversniði. Nokkrar (en ekki allar) trefjar sýna sterklega brúna litarefnið, sem aftur gefur til kynna tilurð gaddapróteinsins.

Þó að auðvitað sé búist við tilurð gaddapróteins nálægt stungustaðnum, viljum við ganga úr skugga um að slík tilurð sé örugglega af völdum bóluefnisins en ekki af samhliða sýkingu af völdum SARS-CoV-2 veirunnar. Þetta er sérstaklega mikilvægt með tilliti til annarra vefja og líffæra sem eru staðsett langt frá stungustaðnum.

 1. Kórónuveiruagnir innihalda tvö áberandi prótein: gadda (S) og kjarna (N)

Til að greina á milli sýkingar og inndælingar (bólusetningar) getum við aftur notað ónæmisvefjafræði, en í þetta skiptið notað það á annað SARS-CoV-2 prótein — nefnilega kjarnaprótínið, sem er að finna inni í veiruögninni, þar sem það umlykur og verndar RNA erfðamengið. Rökin fyrir þessari tilraun eru einföld: frumur sem eru sýktar af veirunni munu tjá öll veirupróteinin, þar með talið gaddapróteinið og kjarnapróteinið. Aftur á móti munu mRNA-COVID bóluefnin (ásamt þeim sem byggjast á adenóveiruferjurum sem framleidd eru af AstraZeneca og Janssen) örva aðeins tilurð gaddaprótínsins.

 1. Sýktir einstaklingar tjá kjarnapróteinið (og einnig gaddapróteinið)

Þessi mynd sýnir einfaldlega að aðferðin virkar: lungnavefur eða frumur úr nefstroku einstaklings sem er sýktur af SARS-CoV-2 litast jákvæðar fyrir tjáningu kjarnapróteins, en ræktaðar frumur sem hafa fengið bóluefnið gera það ekki (en þær litast mjög jákvæðar fyrir gaddapróteini; sjá innfellingu lengst til hægri á myndinni fyrir ofan).

 1. Sprautaðir einstaklingar tjá aðeins gaddapróteinið, sem tengist bóluefninu

Hér sjáum við ónæmisvefjafræði beitt á hjartavöðvavef frá sprautuðum einstaklingi. Litun vegna nærveru gaddapróteins veldur sterkri brúnlitarútfellingu. Aftur á móti sést aðeins mjög veik, ósértæk litun með mótefninu sem þekkir kjarnapróteinið. Skortur á kjarnapróteini gefur til kynna að tilurð gaddapróteinsins sé að rekja til bóluefnisins frekar en sýkingu með SARS-CoV-2.

Við munum sjá fljótlega að mikil tilurð gaddapróteins í hjartavöðva eftir bólusetningu tengist verulegri bólgu og eyðingu vefja.

 1. Tilurð gaddapróteins innan veggja lítilla æða

Við sjáum tilurð gaddapróteins í slagæðum (litlar slagæðar; vinstra megin) sem og í bláæðum (litlum bláæðum) og háræðum (hægra megin). Tjáningin er mest áberandi í innsta frumulaginu, æðaþelinu. Þetta gerir æðaþelsfrumurnar varnarlausar fyrir árás ónæmiskerfisins.

 1. Ströndun æðaþels og eyðilegging lítilla æða eftir bólusetningu

Við snúum okkur nú að vísbendingum um ónæmisárás á æðaþelsfrumurnar sem framleiða gaddapróteinið. Vinstra megin, venjuleg bláæð, afmörkuð af ósnortnu æðaþeli og inniheldur nokkur rauð blóðkorn og fá hvít blóðkorn (bláir blettir) að innan.

Myndin á miðjunni sýnir bláæð sem ónæmiskerfið hefur ráðist á og eyðileggur. Útlínurnar eru þegar að leysast upp og snældulagaðar (og bólgnar) æðaþelsfrumurnar hafa flagnað af æðaveggnum. Ennfremur sjáum við eitilfrumur — litlu frumurnar með dökka, kringlótta kjarna og með mjög lítið umfrymi í kringum sig; ein eitilfruma (í mun meiri stækkun) sést til hægri.

Eitilfrumur eru burðarás sértæka ónæmiskerfisins - alltaf þegar mótefnavakar eru þekktir og mótefni eru framleidd er það gert af eitilfrumum. Meðal eitilfrumna finnum við einnig frumudrepandi T-frumur og náttúrulegar drápsfrumur, sem þjóna til að drepa veirusýktar frumur — eða þær sem líta út fyrir að vera sýktar, vegna þess að þær hafa neyðst til að framleiða veiruprótein með svokölluðu bóluefni.

Mikilvægt hlutverk æðaþelsins er að koma í veg fyrir blóðstorknun. Þannig að ef æðaþekjan er skemmd eins og hún er á þessari mynd og vefirnir fyrir utan hana komast í snertingu við blóðið, mun það sjálfkrafa koma af stað blóðstorknun.

 1. Sprunga í vegg ósæðar, fóðruð af eitilfrumuþyrpingum, sem leiðir til rofs á ósæð

Vinstra megin, er brot í gegnum vegg ósæðar. Þessi mynd er tekin í enn minni stækkun en sú sem er hér á undan; eitilfrumurnar birtast nú aðeins sem ský af örsmáum bláum flekkum. Vinstra megin við þetta bláa ský sjáum við lóðrétta sprungu sem liggur í gegnum vefinn. Slík sprunga er einnig sýnileg stækkuð í útskornu sýni af ósæð sem sýnt er til hægri.

Ósæðin er stærsta æð líkamans. Hún tekur á móti háþrýstingsblóðinu sem dælt er út af vinstri slegli hjartans og verður því fyrir miklu álagi. Ef veggur ósæðarinnar veikist af bólgu, eins og hann er hér, þá getur hann sprungið og rifnað. Ósæðarrof er venjulega frekar sjaldgæft, en það fundust mörg tilfelli í takmörkuðum fjölda krufninga. Einnig var sýnt fram á að sumar sýktar ósæðar hafi verið með gaddapróteinið.

 1. Heilbrigður hjartavöðvavefur og eitilfrumuvöðvabólga

Á myndinni í lið 6 sáum við að hjartavöðvafrumur sýndu tilurð gaddapróteinsins sterkt eftir inndælingu bóluefnis. Hér sjáum við afleiðingarnar. Myndin til vinstri sýnir heilbrigðan hjartavöðvavef, með reglulega löguðum og samstilltum hjartavöðvaþráðum. Til hægri sjáum við hjartavöðvasýni sem fengið var úr krufningu. Vöðvaþræðir eru ekki samstilltir heldur hafa sundrast og eru umkringdir innrásar eitilfrumum. Hjartavöðvabólga fannst hjá mörgum látnum sjúklingum.

 1. Eitilfrumuíferð og fjölgunarbólga í lungnavef

Vinstra megin sjáum við heilbrigðan lungnavef, með loftfylltum rýmum (lungnablöðrurnar), sem afmarkast af viðkvæmum lungnablöðrum með innfelldum blóðfylltum háræðum. Við sjáum líka nokkrar stærri æðar.

Hægra megin sjáum við lungnavef yfirfullan af eitilfrumum. Loftfylltu rýmin hafa að mestu horfið og verið fyllt með bandvef. Þessi bóluefnasprautaði sjúklingur hefur augljóslega átt í mjög miklum öndunarerfiðleikum.

Eitilfrumuíferð, bólga og eyðilegging sást einnig í mörgum öðrum líffærum, þar á meðal heila, lifur, milta og mörgum kirtlum. Hins vegar, í stað þess að sýna þær allar, munum við ljúka meinafræðilegri yfirferð gagnanna með annarri niðurstöðu ónæmisvefjaefnafræðinnar, sem sýnir á sláandi hátt að tilurð gaddapróteinsins í líkamanum er í langan tíma.

 1. Bóluefnisframkölluð tilurð gaddapróteins í berkjuvefsýni níu mánuðum eftir bólusetningu

Á glærunni sést sýnishorn af berkjuslímhúð, frá sjúklingi sem er á lífi en hefur þjáðst af öndunarfæraeinkennum síðan hann var bólusettur. Við sjáum nokkrar frumur í efsta frumulaginu sem sýna sterklega tilurð gaddapróteins - og það jafnvel níu mánuðum eftir síðustu bóluefnissprautu hans! Þó þetta sé í raun öfgafyllsta tilfellið af langvarandi tilurð gaddapróteins, þá eru vísbendingar bæði frá krufningum og frá birtum rannsóknum á blóðsýnum eða eitlavefjasýnum sem benda til þess að tilurðin endist í nokkra mánuði.

 1. mRNA bóluefni Pfizer afritað („öfugt umritað“) í DNA og sett inn í erfðamengi frumu

Opinbera frásögnin um mRNA bóluefnið er að bóluefnið verði ekki fjölfaldað í lifandi mannsekju sem fær efnið; tilurð gaddapróteinsins ætti því að hætta þegar sprautuðu RNA sameindirnar hafa verið brotnar niður.

Takmarkaðar tilraunarannsóknir sem eru tiltækar benda til þess að hið sprautaða breytat mRNA ætti að brotna niður innan daga til nokkurra vikna frá inndælingu. Þetta er augljóslega erfitt að setja saman við langvarandi tilurð; í einhverri mynd virðast erfðaupplýsingarnar mRNA efnisins vera viðvarandi í þeim sem fékk efnið.

Nýleg tilraunarannsókn frá Svíþjóð hefur sýnt að frumur úr mönnum geta afritað Pfizer mRNA bóluefnið í DNA og síðan sett það inn í sitt eigið litninga DNA. Myndin sýnir helstu sönnunargögnin úr þessari rannsókn.

Miðað við athugun þá virðist það mjög líklegt að þetta muni einnig gerast in vivo (í lífanda lífi þess sem fékk mRNA efnið). Fyrir utan það að mRNA efnin bjóða upp á aðferð til að viðhalda tilurð gaddapróteinsins í líkamanum, þá hefur DNA-innsetning einnig í för með sér hættu á erfðaskemmdum, sem leiðir til krabbameins og hvítblæðis.

 1. Samantekt í lokin

Gögnin sem hér eru sett fram sýna greinilega fram á orsakakeðju frá inndælingu bóluefnis til:

    1) hraðrar dreifingar bóluefnisins um blóðrásina,

    2) útbreiðsa gaddapróteins, áberandi í æðum,

    3) sjálfsofnæmislíkrar bólgu og líffæraskemmda.

Æðaskemmdir af völdum bóluefnisins munu stuðla að blóðstorknun og storknunartengdum sjúkdómum eins og hjartaáfalli, heilablóðfalli og lungnasegareki sem eru mjög algengar aukaverkanir sem tilkynntar hafa verið vegna Covid-19 bóluefnanna.

Fleiri sjúkdómar eru auk þess líklega að koma fram vegna þessara bóluefna sem krefjast frekari rannsókna og staðfestinga.

Á heildina litið geta þessi bóluefni ekki lengur talist tilraunaverkefni - „tilraunin“ hefur leitt til þeirra hörmunga sem margir læknar og vísindamenn spáðu fyrir um frá upphafi.

Stöðva þarf bólusetninguna og afturkalla samþykki og leyfi fyrir notkun þeirra.

Hér má lesa nánar um þessa samantekt og rannsóknir.

 

 

 

 

One Comment on “Æða- og líffærskemmdir af völdum mRNA bóluefna: óhrekjanleg sönnun um orsakasamhengi”

 1. Vísindin hafa breyst í trúarbrögð og eru því ekki eiginleg vísindi lengur.

Skildu eftir skilaboð