Blaðamenn og fíllinn í herberginu

frettinFjölmiðlar, Frjósemi, Helgi Örn Viggósson, Umframdauðsföll1 Comment

Eftir Helga Örn Viggósson:

Þann 4. maí s.l. birti Morgunblaðið frétt undir fyrirsögninni “Ósennilegt að bólusetning orsaki tíðavandamál”, þar sem fjallað var um rannsóknargrein sem birtist í BMJ deginum áður [4]. Mér var nokkuð brugðið við að lesa fréttina því þarna var augljóslega verið að blekkja almenning og sýna þeim þúsundum kvenna hér á Íslandi sem orðið hafa fyrir alvarlegum aukaverkunum af þessu tagi mikla óvirðingu og framkvæma gaslýsingu af verstu gerð.  Blaðamaður með snefil af gagnrýnu hugarfari hefði getað séð í gegnum þessa grein eins og farið verður yfir hér að neðan.

Traust lesenda er forsenda þess að fjölmiðill á frjálsum markaði eigi sér tilvistarrétt og því hlýtur það að vekja áleitnar spurningar hví Morgunblaðið kýs að grafa undan sjálfu sér með þessum hætti. Á hverju ári koma út í kringum 2 milljónir greina hjá u.þ.b. 30.000 ritrýndum tímaritum á sviði læknis- og lífeðlisfræði. Í þessum hafsjó greina leynast gullkorn en nær ekkert þeirra fær athygli stóru alþjóðlegu fréttaveitanna (Reuters, AP og AFP) eða helstu meginmiðla heimsins. Þess vegna má gera ráð fyrir að þegar tiltölulega ómerkileg grein fær athygli þessara aðila deginum eftir birtingu í fagtímariti megi ganga að því sem vísu að það sé undirbúið og kostað af ótilgreindum hagsmunaaðilum. Líklega ekki lögbrot en örugglega siðlaust að flestra mati.

Um sænsku rannsóknina

Útgáfuhlutdrægni [3] hefur alla tíð verið vandamál innan læknisfræðinnar og hefur hún ágerst verulega síðan faraldurinn hófst. Þess vegna er brýnt að kynna sér hverjir höfundarnir eru, hagsmunatengsl þeirra og ekki síður hverjir fjármagna rannsóknina, til að geta sett upp réttu gleraugun fyrir lesturinn. Þetta er ekki alltaf einfalt, því lyfjafyrirtækin eru þekkt fyrir að reyna að blekkja lesendur ef þau vilja af einhverri ástæðu fela tengsl sín, t.d. með því að nota sk. draugapenna, þ.s. greinarnar eru skrifaðar af starfsmönnum þeirra en birtar undir höfundanöfnum fólks sem í raun kom hvergi nærri.

Í greininni sem frétt Morgunblaðsins fjallar um er ekkert verið að fela þetta, Knut and Alice Wallenberg Foundation er helsti fjármögnunaraðilinn, stofnun sem tilheyrir einu ríkasta ættarveldinu í heiminum, sem lengi hefur verið kjölfestueigandi í AstraZeneca, en Marcus Wallenberg hefur setið í stjórn lyfjarisans síðan 1989.

Höfundarnir sem skráðir eru fyrir greininni eru 11, þar af 6 sem starfa hjá sænsku lyfjastofnuninni (Läkemedelsverket), stofnun sem bar ábyrgð á að veita umræddum tilraunaefnum skilyrt markaðsleyfi í Svíþjóð, þ.á.m. aðalhöfundurinn, Rickard Ljung. Einn höfundanna er á launaskrá hjá AstraZeneca og á hlutabréf í fyrirtækinu á meðan þeir sem eru ótaldir koma frá Gautaborgarháskóla. Allir höfundarnir nema tveir hafa þegið greiðslur fyrir ráðgjöf, styrki og/eða persónulegar greiðslur frá fjölmörgum lyfjafyrirtækjum, m.a. AstraZeneca, Pfizer, Sanofi, Janssen, Gilead, GlaxoSmithKline, Amgen, Roche, Novo Nordisk o.fl.  Enginn höfundanna er með sérfræðiþekkingu á sviðinu sem var rannsakað, enginn starfandi sem læknir og flestir þeirra lyfjafræðingar.

Ef blaðamaðurinn sem skráði fréttina hefði þó ekki nema haft fyrir því að lesa hagsmunatengslakafla greinarinnar sem fréttin hans fjallaði um hefði hann auðveldlega getað áttað sig á að liðskipan sem þessi gæti ekki komið frá sér marktækum niðurstöðum í samhenginu. Annað væri í raun líkt og að viðurkenna dóm, þar sem hinir ákærðu eru dómarar í eigin sök. Sterkari verða vísbendingarnar varla að hér sé um “pantaða” rannsókn að ræða.

Þegar greinin er lesin í heild kemur reyndar í ljós að tengsl sprautanna við tíðavandamál kvenna eru nokkuð sterk, t.d. 41% hlutfallsleg áhættuaukning með stillingu gagnanna (59% án stillingar) fyrir konur á eftirtíðaskeiði, fyrstu 7 daga eftir 3ja skammt ([4] tafla 4). Það hefur reyndar orðið að einskonar lensku í faraldrinum, sérstaklega í greinum sem birtast hjá stóru læknatímaritunum,  að höfundar gera lítið úr eigin niðurstöðum ef þær eru ekki í samræmi við narratífið.

Sem dæmi má nefna rannsóknarbréf eftir íslenska lækna sem var birt í JAMA Network um COVID-19 endursýkingu eftir að ómikrón kom fram á sviðið, þar sem raunin var að þeir sem höfðu fengið 2 skammta voru miklu líklegri til að endursýkjast, heil 42%, miðað við þá sem aðeins höfðu fengið einn eða engan skammt. Höfundarnir orðuðu þetta hins vegar sem “smávegis” (” Surprisingly, 2 or more doses of vaccine were associated with a slightly higher probability of reinfection compared with 1 dose or less.”). Annað nýlegt dæmi er stór rannsókn frá Cleveland sjúkrahúsinu, þar sem stóra fréttin  (sem engin meginfjölmiðill hefur enn sagt frá) var að því fleiri sprautur, því líklegra er fólk til að veikjast, allt að 338% fyrir þá sem hafa fengið 3 eða fleiri skammta. Í samantekinni segja þeir hins vegar að tvígildi örvunarskammturinn hafi 30% virkni til að koma í veg fyrir sýkingu, hlutfallsleg áhættuminnkun, sem er í raun og veru bábilja. [6]

Víkjum að sænsku rannsókninni aftur. Aðferðin var að skoða sjúkraskrár aftur í tímann, varðandi heimsóknir kvenna annað hvort á læknastofur eða sjúkrahús, vegna tíðavandamála. Þá nota þeir án góðra skýringa glugga frá bólusetningu, innan 7 daga og 8-90 daga, ekkert samhengi við tíðahring eða hvenær þær höfðu farið á blæðingu fyrir sprautu. Niðurstöðurnar sem þeir ná að kreista út eru svo fengnar með því að útiloka vænan hluta þeirra sem sóttu sér læknisþjónustu og stillingum byggðum á truflandi fylgibreytum, án fullnægjandi skýringa. Með öðrum orðum, rannsakendur bjuggu til líkan að því er virðist byggt á getgátum, sem gerir þeim kleift að eyða tengslum að mestu eða eins og segir í greininni: “Extensive adjustment for confounding attenuated most risk estimates.”  Ekki er tiltekið hversu alvarleg skráð vandamál voru en gera má ráð fyrir að a.m.k. þær sem komu innan 7 daga gluggans hafi verið bráðatilfelli og því farið á bráðamóttöku og frekar þá konur á eftirtíðaskeiði.

Það kemur reyndar fram í greininni að niðurstöðurnar eru á skjön við flestar aðrar sem gefnar hafa verið út í samhenginu, sem eru gagnlegustu upplýsingarnar sem lesandinn fær við lestur hennar.

Aðrar rannsóknir

Samkvæmt vef bandarískra stjórnvalda, PubMed, sem heldur utan um birtar vísindagreinar á heilbrigðissviðinu hafa nokkur þúsund ritrýndar greinar komið út sem sýna fram á alvarlegar aukaverkanir vegna kóvid-sprautanna, þ.á.m. á annað þúsund um hvernig þær geta skaðað hjartað, rúmlega 600 um blóðtappa og heilablóðföll, fjöldi um ónæmisbælingu,  tæplega 300 um taugakerfisskaða, álíka margar um skaða á æxlunarfærum og í námunda við 100 sem horfa sérstaklega til tíðahrings kvenna. Aldrei í sögunni hafa jafnmargar vísindagreinar verið birtar um skaðsemi einstakra lyfja en Morgunblaðið hefur látið eins og þær séu ekki til, eða hefur a.m.k. ekki  fjallað um eina einustu af þeim, þó svo færa megi góð rök fyrir því að flestar þeirra hefðu átt meira erindi til lesenda en sú sem hér um ræðir, jafnvel þó hún væri heiðarleg.

Tökum sem dæmi um virkilega sjokkerandi rannsóknir:  Framsýn rannsókn (Mansanguan et al.), sem fylgdi eftir 13-18 ára börnum fyrir og eftir sprautu, sýndi fram á að um 30% barnanna urðu fyrir hjartaskaða, 3,5% alvarlegum (hjartabólgur). Önnur frá Sviss (Mueller et al.), þar sem allir (100%) þátttakendurnir, 777 heilbrigðisstarfsmenn, urðu fyrir einhverjum slæmum hjartaeinkennum, 2,8% með hjartavöðvabólgu (myocarditis). [1]  Lesendur Morgunblaðsins hefðu líklega þegið að vita af þessu áður en þeir tóku ákvörðun um að láta sprauta sig eða börnin sín.

Morgunblaðið hefur heldur ekki upplýst lesendur sína um “Pfizer-skjölin”, sem sýna með óyggjandi hætti að Pfizer hafði rangt við í klínískum tilraunum og að stjórnendur fyrirtækisins ásamt opinberum eftirlitsaðilum vissu vel fyrirfram að efnin virkuðu hvorki til að koma í veg fyrir smit né veikindi og það sem enn verra er, hversu hræðilega skaðleg þau eru. Bandaríska matvæla- og lyfjaeftirlitið (FDA) vildi halda þessum gögnum leyndum í 75 ár en dómstóll ákvað annað og skikkaði FDA til að leysa úr haldi 55.000 skjöl á mánuði, þar til að þau yrðu öll opinberuð.

Hópur rúmlega 3.500 lækna og vísindamanna undir forystu Dr. Naomi Wolf hafa greint þessi gögn jafnóðum og þau hafa verið leyst úr haldi og gefnar út skýrslur um þau. Þegar þetta er skrifað hafa 70 skýrslur verið gefnar út af þessum sérfræðingum og  í samhengi við frjósemi kvenna er t.d. skýrsla númer 69 [2] (sjá einnig umsögn Naomi Wolf hér) í senn athyglisverð og ógnvekjandi. Hafsjór efnis fyrir metnaðarfullan blaðamann til að moða úr til að framreiða upplýsingar sem virkilega skipta máli fyrir almenning og myndu án vafa stækka lesendahópinn verulega.

Eins og áður sagði hefur fjöldi ritrýndra greina verið birtur um tíðavandamálin, sem staðfesta tengslin á skýran hátt. Rannsókn á vegum norsku lýðheilsstofnunarinnar (Folkehelseinstituttet), sem kom út í janúar í fyrra og skoðaði  5688 18-30 ára konur, komst að þeirri niðurstöðu að hlutfallsleg hætta á meiri blæðingum væri 90% eftir fyrstu sprautu og fyrir seinni skammtinn 84%. Aukin hætta var einnig á annars konar tíðatruflunum.  [7]

Annað dæmi. Í Andalucia á Spáni hefur verið stofnað sérstakt verkefni, The EVA Project (“The Effect of Vaccination against SARS-CoV-2 on the Menstrual Cycle”, þar sem einblínt er á að skoða nákvæmlega það sem hér um ræðir. Ein ritrýnd rannsóknargrein [8] hefur þegar komið út í Women’s Health  á vegum verkefnisins. Ólíkt sænsku rannsókninni sem Morgunblaðið taldi vert að vekja athygli á þá eru þær sem skrifa greinina allar sérfræðingar í kvensjúkdómum og fjárhagslega óháðar lyfjafyrirtækjum og ríkisstofnunum sem bera ábyrgð á sprautuherferðinni. Megin niðurstaðan í stuttu máli var að af 14.153 konum sem tóku þátt upplifðu 11.017 (78%) breytingar á tíðahringnum eftir að hafa verið sprautaðar, því eldri því líklegri. Algengustu breytingarnar í tengslum við fyrirtíðaeinkenni voru aukin þreyta (43%), uppþemba í kvið (37%), pirringur (29%), sorg/þunglyndi (28%) og höfuðverkur (28%). Algengustu tíðabreytingarnar voru meiri blæðingar (43%), meiri verkir (41%), seinkun tíða (38%), færri dagar með blæðingum (34,5%) og styttra á milli tíða (32%).

Samkvæmni við það sem fram kemur í ofangreindum rannsóknum er til staðar ef horft er til gagnagrunna þar sem haldið er utan um aukaverkanatilkynningar.  Í bandaríska kerfinu (VAERS) hafa á sjöunda tug þúsunda skýrslna verið skráðar er varða frjósemi og æxlunarfæri [9]. Margfalda má þann fjölda með tölu sem enginn veit nákvæmlega hver er en skv. milljón dollara Harvard rannsókn eru innan við eitt prósent aukaverkana vegna bóluefna skráðar í VAERS kerfið. [10]

Dr. James A. Thorp, þekktur bandarískur  kvensjúkdóma- og fæðingarlæknir, er aðalhöfundur ritrýndar rannsóknargreinar [11] sem fjallar um þessar skýrslur og fer líka yfir áhrif mRNA efnanna á meðgöngu, tíðavirkni, fósturlát, litningagalla í fóstrum, hjartsláttartruflanir, segamyndun í fylgju o.m.fl. Í greininni er einnig fjallað um hvernig hið eitraða gaddaprótín (s-protein), sem sprauturnar láta frumur líkamans framleiða í miklu magni, dreifist um allan líkamann, safnast upp í helstu  líffærum, þ.á.m. heila, hjarta, eistum og eggjastokkum, og hvernig það berst frá móður til barns bæði í gegnum fylgjuna og brjóstamjólkina og getur þannig valdið því alvarlegum skaða. Þá er sagt frá gríðarlegri aukningu andvana fæðinga á sjúkrahúsum í BNA og Kanada.

Þegar þessar staðreyndir liggja fyrir er fátt sem kemur til greina til að skýra hvernig sænsku lyfjafræðingarnir gátu komist að þeirri niðurstöðu sem sagt var frá í fréttum meginstraumsmiðla. Ég treysti lesendum til að draga sínar eigin ályktanir.

Íslenskar konur

Hér á Íslandi hafa rúmlega 2.800 konur sameinaðst í lokaða Facebook hópnum “Tíðarhringur bólusettra kvenna gegn C19”. Þær eiga það sameiginlegt að vera ekki í neinum vafa um að það var bólusetningin sem raskaði tíðahringnum þeirra. Hjá mörgum þeirra er um mjög alvarleg veikindi að ræða. Skv. skoðanakönnun sem gerð var innan hópsins í fyrra hafði mikill meirihluti þeirra glímt við vandann í 6 mánuði eða lengur frá sprautu. Læknar vita ekki sitt rjúkandi ráð hvað lausnir varðar, Landlæknir hefur hundsað þessar konur og Lyfjastofnun niðurlægt þær með móðgandi fúsk skýrslu þriggja “óháðra” sérfræðinga, þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að allar þessar næstum þrjúþúsund konur væru bara ímyndunarveikir vitleysingar og þessar tíðaraskanir eingöngu óheppilegar tilviljanir. Virðist því miður algeng viðbrögð hjá læknum þegar augljóst er að bólusetningar eru skaðvaldurinn. Engu líkara er en að um trúarbrögð sé að ræða, þó skýringin hljóti að vera önnur.

Grípum niður í viðtal frá því í mars í fyrra sem Hallur Hallsson, blaðamaður, tók við stofnanda hópsins, Rebekku Ósk Sváfnisdóttur: [12]

“Ég stofnaði hóp eftir að ég byrjaði á blæðingum, ég endaði á blæðingum í 53 sólarhringa mjög miklum og þungum blæðingum. Þegar hópurinn var í kring um 600 konur þá hafði ég samband við Landlækni,… þá var ákveðið að rannsaka þetta mál af Lyfjastofnun og „óháðum læknum”. 19. ágúst [2021] var hringt í mig af kvensjúkdómalækni sem spurði spurninga í gegn um síma. Ekkert annað … svo kom niðurstaða: orsakir blæðinga mjög líklega ekki bólusetningar. Við værum mjög líklega stressaðar í heimsfaraldri. Í dag eru rétt tæplega 2.700 konur í hópnum

Sumar konur hafa ekki verið á blæðingum í sjö átta mánuði … sumar konur missa hár … sumar konur eru með útbrot á líkama … sumar með vöðvaverki, mikið kvefaðar … og hafa verið mikið veikar frá bólusetningu … konur sem eru komnar í gegn um breytingaskeið fyrir löngu eru byrjaðar aftur á blæðingum … sjötugar og eldri … það eru konur sem hafa misst fóstur og telja bólusetningar orsök fósturmissis … það eru konur sem hafa fætt andvana börn … konur sem glíma við þunglyndi og kvíða sem þær fundu ekki áður … brjóstaspenna … verkir sem fylgja blæðingum eru á pari við hríðarverki … segja allar konur sem hafa átt börn og þekkja hríðarverki … mér fannst þetta skrítin rannsókn að taka ekki eina konu til líkamlegrar rannsóknar … það var hringt í örfáar konur … innan við 30 konur … ég skil ekki hvernig hægt er að standa að rannsókn þegar engin kona er tekin til líkamlegrar skoðunar.

Svo er annað sem ég tek eftir að konur fara ekki til læknis fyrr en næstum líf þeirra liggur við … margar búnar glíma við aukaverkanir í 6-7 mánuði án þess fara til læknis … Hjá læknum fá konur þau svör að þetta lagist að öllum líkindum, það sé ekkert við þessu að gera. Þú verður bara að bíða. Núna glíma margar konur við vandamál eftir þriðju sprautu … erfitt fyrir konur að stíga fram … blæðingar kvenna eru tabú líkt og risvandamál karla …”

Fæðingartíðnin hrapaði 2022

Þann 9. maí sl. gaf Hagstofan loks út tölur yfir fjölda fæðinga lifandi barna á Íslandi 2022. “Frjósemi aldrei verið minni en árið 2022″ segir í fyrirsögn fréttatilkynningarinnar. [13] Þá segir í henni: “Er þetta mesta fækkun á lifandi fæddum börnum sem hefur átt sér stað á milli ára frá 1838 eða fækkun upp á 488 börn.” Einnig: “Árið 2022 var frjósemi íslenskra kvenna 1,59 og hefur hún aldrei verið minni frá því að mælingar hófust árið 1853.” Tölur um andvana fæðingar, burðarmálsdauða og fósturlát hafa enn ekki verið gefnar út.

Fyrir upplýst fólk komu þessar upplýsingar ekki á óvart, því sama hefur verið að gerast hjá  öllum öðrum hábólusettum þjóðum. [14, 15, 16]

Við erum að tala um fordæmalausa fækkun fæðinga á Íslandi, líkt og með fordæmalausu umfram dauðsföllin á síðasta ári. Hér er um að ræða heilsu og heill þjóðarinnar, líf okkar nánustu, ættingja og vina, sem hlýtur að teljast langmikilvægasta málefnið, mikilvægara en verðbólgan, óstjórn efnahags- og húsnæðismála o.s.frv. Miðað við höfðatölu erum við að tala um margfalt fleiri líf heldur en Úkraína hefur tapað síðan Rússar réðust inn í landið, ef marka má  tölur hvað það varðar frá bandarískum njósnastofnunum.

Þrátt fyrir að vart verði deilt um að hér sé um mikilvægasta málefnið að ræða hefur ríkt um það nánast algjör þögn í íslenskum meginmiðlum. Fjölmiðlar forðast að spyrja gagnrýninna spurninga, láta sem stóri fíllinn í herberginu sé ekki til og leyfa embættismönnum og forsvarsfólki í heilbrigðiskerfinu að komast upp með svör sem standast enga skoðun. Einföld breytingagreining segir okkur að það eina sem breyttist á milli ára sem gæti skýrt þetta eru sprauturnar, ekki loftslagsbreyingar, svifryksmengun eða eitthvað annað misgáfulegt eins og sést hefur á síðum fjölmiðla.

Þegar augljós fylgni blasir við benda þeir sem hafa stöðu sakbornings gjarnan á að fylgni sannar ekki orsök, jafnvel þó ekkert annað geti skýrt samhengið. Svo vill til að í læknisfræðinni er til viðmið sem notað eru hvað þetta varðar, sem kennt hefur verið við höfundinn Sir Austin Bradford Hill, faralds- og tölfræðing sem gat sér frægð fyrir að hafa lagt grunninn að nútíma klínískum rannsóknum og að hafa sannað orsakatengsl reykinga og lungnakrabbameina. Í stuttu máli, skv. Bradford Hill viðmiðinu, þá eru líkurnar á orsakasamhengi mjög miklar ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

 1. Samræmi/endurtekningarleiki: Sömu niðurstöður, sem mismunandi einstaklingar komust að á mismunandi stöðum, með mismunandi gögnum, styrkir líkurnar á orsökin sé sú sem fylgnin tengist.
 2. Tímaþáttur: Áhrifin verða að koma fram eftir orsökina (oftast með töf).
 3. Trúverðugleiki: Líklegar skýringar á milli orsaka og afleiðinga er gagnlegt.

Ef hrun fæðinga og met umframdauðsfalla eru mátuð við Bradford Hill viðmiðin er ljóst að öll skilyrðin eru meira en vel uppfyllt hvað varðar orsakasamhengi við sprauturnar.

Niðurlag

Gagnrýnin hugsun á í vök að verjast og fagleg blaðamennska ekki síður. Það sem margir töldu áður vera trausta og hlutlæga fjölmiðla sem miðla mikilvægum upplýsingum og skoðunum eru oftar en ekki fyrirbæri sem hegða sér eins og hver annað launaður blaðamannafulltrúi stórfyrirtækis. Vandaðar rannsóknir hverfa í skuggann á fyrirfram pöntuðum niðurstöðum sem framleiddar eru með vel valinni meðferð á gögnum og niðurstöðuköflum (oft það eina sem blaðamenn lesa og skilja) sem endurspegla á engan hátt innihald rannsóknanna. Í þessari grein hafa nokkur dæmi um vafasama framsetningu, villandi skilaboð og áróðurstilburði verið rakin og bent á óumdeildar staðreyndir í samhenginu. Skilaboðin eru þau að við þurfum öll að halda vöku okkar, gagnrýna sviðsetta narratífið og spyrja spurninga. Sérstaklega á þetta við um fjölmiðlana og embættismennina sem rýrðu sig öllu trausti í faraldrinum, mögulega að eilífu.

Greinin birtist fyrst á Krossgötur.is 20. maí 2023.


Heimildir:

 1. Thailand study of young adults post jab showed 3.5% with serious cardiac injuries; confirmed in larger Swiss study – https://stevekirsch.substack.com/p/thailand-study-of-young-adults-post
 2. Report 69: BOMBSHELL – Pfizer and FDA Knew in Early 2021 That Pfizer mRNA COVID “Vaccine” Caused Dire Fetal and Infant Risks, Including Death. They Began an Aggressive Campaign to Vaccinate Pregnant Women Anyway – https://dailyclout.io/bombshell-pfizer-and-the-fda-knew-in-early-2021-that-the-pfizer-mrna-covid-vaccine-caused-dire-fetal-and-infant-risks-they-began-an-aggressive-campaign-to-vaccinate-pregnant-women-anyway/
 3.  Why Most Published Research Findings Are False – https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0020124
 4. Association between SARS-CoV-2 vaccination and healthcare contacts for menstrual disturbance and bleeding in women before and after menopause: nationwide, register based cohort study – https://www.bmj.com/content/381/bmj-2023-074778
 5. New Study from Iceland Shows Infection Rates Rise With Number of Injections – https://thorsteinn.substack.com/p/new-study-from-iceland-shows-infection
 6. Very large Cleveland Clinic study shows more vaccines make you more likely to get COVID – https://stevekirsch.substack.com/p/very-large-cleveland-clinic-study
 7. Increased Occurrence of Menstrual Disturbances in 18- to 30-Year-Old Women after COVID-19 Vaccination – https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3998180
 8. Premenstrual and menstrual changes reported after COVID-19 vaccination: The EVA project – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9289916/pdf/10.1177_17455057221112237.pdf
 9. VAERS COVID Vaccine Reproductive Health Related Reports – https://www.openvaers.com/covid-data/reproductive-health
 10. Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System – https://bit.ly/VAERS-minna-en-1-prosent
 11. COVID-19 Vaccines: The Impact on Pregnancy Outcomes and Menstrual Function (Thorp et al.) – https://www.jpands.org/vol28no1/thorp.pdf
 12. Ég heiti Rebekka og við erum 2.700 – https://frettin.is/2022/03/08/eg-heiti-rebekka-og-vid-erum-2-700/
 13. Frjósemi aldrei verið minni en árið 2022 – https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/faedingar-2022
 14. The Plunging Birthrate Worldwide – https://truth613.substack.com/p/the-plunging-birthrate-worldwide
 15. Just The Charts: European Excess Live Births – Monthly Excess Live Births In 22 Countries Between 2017 and 2022 – https://vigilance.pervaers.com/p/just-the-charts-european-excess-live
 16. sweden birthrates feb 2023: still no stork –  https://boriquagato.substack.com/p/sweden-birthrates-feb-2023-still

Dæmi um hvernig fjölmiðlar birta í sífellu æ furðulegri “skýringar” á sprengingu í hjartasjúkdómum

One Comment on “Blaðamenn og fíllinn í herberginu”

Skildu eftir skilaboð