Skjöl frá Pfizer staðfesta glæpsamlega yfirhylmingu andláta og skaða

frettinErlent

Trúnaðarskjöl frá lyfjaframleiðandanum Pfizer leiða í ljós glæpsamlega yfirhylmingu Food and Drug Administration (FDA) í Bandaríkjunum á fjölda andláta af völdum mRNA tilraunalyfsins. Bæði Pfizer og FDA vissu snemma árs 2021 að bóluefnið væri að valda dauða fólks og allt að þrisvar sinnum fleiri meðal kvenna en karla.

Það er vegna samtaka sem nefnast Public Health and Medical Professionals for Transparency, að nú hafa fengist afhent trúnaðarskjöl sem sýna að Pfizer og FDA vissu snemma árs 2021 að mRNA bóluefnið frá Pfizer væri að valda dauða á a.m.k. vel á annað þúsund manns á þremur mánuðum, valda fósturmissi og væri að skaða þrisvar sinnum fleiri konur en karla.

Eitt þessara skjala hefur vakið sérstaka athygli en það fékkst afhent samkvæmt dómsúrskurði, í máli þar sem FDA hafði krafðist þess að stofnunin þyrfti ekki að vera búin afhenda öll gögnin sem telja 329.000 blaðsíður fyrr en eftir 55 ár. Vildi FDA fá dómstólinn til að samþykkja það að stofnunin þyrfti ekki að afhenda nema 500 skjöl á mánuði næstu 55 ár. Dómari hafnaði fráleitri kröfu FDA og fyrirskipaði stofnuninni að afhenda öll gögnin, sem eru nú farin að berast. Skjalið sem um ræðir inniheldur upplýsingar sem stangast algjörlega á við allar yfirlýsingar Pfizer og FDA um að mRNA bóluefnið væri öruggt og áhrifaríkt.

Skjalið ber heitið Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports.” eða „Uppsöfnuð greining á tilkynningum um aukaverkanir eftir leyfisveitingu“ og nær til 28. febrúar 2021.

Í skjalinu kemur fram að aðeins 90 dögum eftir útgáfu neyðarleyfis FDA sem heimilaði notkun á mRNA bóluefninu var Pfizer kunnugt um tilkynningar um aukaverkanir sem sýndu 1.223 dauðsföll og yfir 42.000 skýrslur um tilkynntar aukaverkanir sem lýstu samtals 158.893 tegundum aukaverkana. Skýrslurnar komu frá fjölmörgum löndum, þar á meðal Bandaríkjunum, Bretlandi, Ítalíu, Þýskalandi, Frakklandi, Portúgal og Spáni. Til viðbótar „almennum kvillum“, var sá flokkur sem oftast var tilkynnt um aukaverkanir vegna mRNA bóluefnisins í taugakerfi eða alls 25.957 tilkynningar.

Ekki liggur fyrir hver heildarfjöldi þeirra skammta er sem Pfizer hefur dreift um heiminn þar sem Pfizer neitar að veita þær upplýsingar og vitnar í að það sé viðskiptaleyndarmál fyrirtækisins. Þetta má sjá t.d. á bls. 6 í skjalinu merkt „(b) (4)“ þar sem tilteknar tölur og staðreyndir eru þurrkaðar út.

Flestir geta verið sammála um að upplýsingarnar sem fram koma í skjalinu séu vægast sagt sjokkerandi og stangast algjörlega á við þær fullyrðingar FDA um að mRNA bóluefnið (tilraunalyfið) væri öruggt og áhrifaríkt. Þá kemur fram að ekki hafi verið gengið eftir því af Pfizer að aukaverkanir væru tilkynntar og því er ekki vitað hvað mikið af aukaverkunum sem hefði átt að tilkynna voru aldrei tilkynntar. Lesa má um þetta á bls. 5 í skjalinu þar sem Pfizer tekur fram: “Reports are submitted voluntarily, and the magnitude of underreporting is unknown“.

ÞRISVAR SINNUM FLEIRI KONUR HLUTU SKAÐA SAMANBORIÐ VIÐ KARLA

Það er átakanlegt að skjalið leiði í ljós að meira en þrisvar sinnum fleiri konur hlutu skaða af Pfizer bóluefninu, samanborið við karla. Það voru 29.914 aukaverkanir skráðar hjá konum, en 9.182 hjá körlum. Ekki liggur fyrir hvort jafnmargir karlar og konur tóku mRNA bóluefnið, en þessi fjöldi sýnir mjög raunverulegan möguleika á kynbundinni hættu á skemmdum af völdum mRNA efnisins sem FDA lagði mikið á sig til að hylma yfir.

Hægt er að sjá af skjalinu að meirihluti taugaskemmda af völdum mRNA bóluefnisins - krampar, dofi, sársauki o.s.frv. hefur verið hjá konum, ekki körlum. Af því má álykta að FDA sé fullkunnugt um að mRNA bóluefnið sýni óhóflegt, kynbundið skaðasnið sem hefur einnig áhrif á konur hvað varðar fósturmissi (sjá t.d. bls. 12 í skjalinu).

PFIZER TILKYNNTI FDAmRNA BÓLUEFNIÐ GÆTI VALDIÐ „AUKNUM SJÚKÓMSEINKENNUM“ OG GERT SJÚKLINGA VEIKARI

Það má ætla að það valdi lesendum enn frekara áfalli þegar þeir kynna sér skjalið frekar að það kemur fram í kafla  3.1.2 „Summary of Safety Concerns....“ að notkun mRNA bóluefnisins geti valdið auknum sjúkdómi (VAED) og þ.m.t.  auknum sjúkdómi í öndunarfærum (VAERD). Fram kemur á bls. 11 í skjalinu að þessi hætta sé enn til staðar en ætlunin sé að kanna þetta frekar.

Að þetta komi fram í skjalinu þýðir að FDA vissi að mRNA bóluefnið gæti veikt og valdið dauða sjúklinga sem yrðu veikir af covid eftir að hafa verið bólusettir. Þar með vissi FDA einnig að mRNA bólefnið kæmi ekki í veg fyrir að þeir smituðust sem fengið höfðu mRNA bóluefnið.

Það verður að teljast með ólíkindum að tekið hafi verið í notkun mRNA tilraunaefni sem bóluefni sem mikil líkindi eru til að auki á veikindi sjúklinga. Benda má á í þessu sambandi á þessa frétt um rannsóknir á áhrifum bóluefnanna, þar sem fram kemur að fullbólusettir einstaklingar í Ísrael létust en óbólusettir fengu væg einkenni og jöfnuðu sig.

Undir liðnum „Missing Information“ eða „Upplýsingar vantar“ í skjalinu upplýsti Pfizer FDA um að það hefði engar upplýsingar um  „Notkun á meðgöngu og við brjóstagjöf“ né um „Notkun hjá börnum undir 12 ára“ (sjá bls. 9).

Þá kemur einnig fram varðandi virkni bóluefnisins eða „Vaccine Effectiveness“ að það er sett í skjalið undir liðinn „Missing Information“ (sjá bls. 9).

Ef þetta er tekið saman þá tilkynnti Pfizer FDAmRNA bóluefnið gæti valdið dauða fólks og að fyrirtækið hefði engar upplýsingar um virkni bóluefnisins. Þrátt fyrir þetta fullyrti FDAmRNA bóluefnið væri „öruggt og áhrifaríkt.“ Pfizer upplýsti meira að segja FDA um að það hefði engar upplýsingar um hvort efnið væri öruggt til notkunar hjá þunguðum konum. Þrátt fyrir þetta ráðlagði FDA (og fleiri t.d. Fauci, CDC, o.s.frv.í Bandaríkjunum sem og sóttvarnaryfirvöld á Íslandi) að bóluefnið yrði notað á barnshafandi konum. Þetta var gert þrátt fyrir algjöran skort á upplýsingum um öryggi mRNA bóluefnisins.

Gögnin staðfesta að framin hafi verið glæpsamleg háttsemi, sem varði við lög. FDA í Bandaríkjunum lagði sig fram um að fela sannleikann um skaða og dauðsföll af völdum mRNA bóluefnisins og það á sama tíma og stofnunin veitti samþykki sitt fyrir notkun þess. Það er með ólíkindum að FDA hafi veitt fyrirtækjum leyfi til notkunar á mRNA tilraunalyfi sem bóluefni sem fyrirtækin höfðu upplýst FDA um að væri að skaða fólk og draga til dauða. Í ljósi þessara upplýsinga er það sérstaklega athugunarvert að meginstraumsfjölmiðlar hafa allt frá fyrsta degi fullyrt að mRNA bóluefnið hafi ekki valdið dauða nokkurs manns. Það liggur nú fyrir að þetta eru stórkostleg ósannindi og gerir þá meðseka í þeirri helför sem stunduð hefur verið með mRNA bóluefninu.

FÓSTURMISSIR, UNGBARNADAUÐI OG ÖNNUR ÁHRIF Á BARNSHAFANDI KONUR

Í skjalinu er liður sem ber heitið “Use in Pregnancy and lactation”eða „Notkun á meðgöngu og við brjóstagjöf.“ (sjá bls. 9 og 12) Í honum er fjallað um tilvik sem fram koma í skýrslum þar sem mRNA bóluefnið er tengt við margskonar skaða tengdum meðgöngu og nýburum svo sem fósturmissi, ótímabærum fæðingum með nýburadauða ofl.

Það vekur mikla athygli að fósturmissir er langhæsta talan í þessum skýrslum. Með öðrum orðum, FDA vissi að þetta mRNA bóluefni myndi drepa ófædd börn, en þrátt fyrir það voru barnshafandi konur hvattar til að taka bóluefnið. Sama var gert hér á Íslandi.

STÖÐVA VERÐUR STRAX ALLA NOTKUN mRNA BÓLUEFNA OG HEFJA SAKAMÁLAFERLI

Þetta trúnaðarskjal, sem er það fyrsta af þúsundum sem enn hafa ekki verið afhent – sýnir fram á tvo mikilvæga þætti:

1) FDA í Bandaríkjunum hafði í frammi glæpsamlega blekkingu og rangfærslur þegar það færði rök fyrir því að samþykkja mRNA bóluefni sem „örugg og áhrifarík“. Þetta þýðir að þeir sem tóku ákvarðanirnar í þessu ferli FDA eiga að þurfa að sæta sakamálarannsókn.

2) Pfizer vissi að mRNA bóluefnið væri banvænt jafnvel á fyrstu þremur mánuðum þess eftir að neyðarleyfið var gefið út. Þetta þýðir að Pfizer er samsekt í áframhaldandi dauða saklausra fórnarlamba, þar sem Pfizer hefði sjálft átt að hafa frumkvæði að því draga banvæna mRNA bóluefnið sitt til baka og stöðva alla sölu og dreifingu.

STAÐAN VARÐANDI ÍSLAND

Þegar þetta er ritað hafa Lyfjastofnun borist 5.772 tilkynningar um aukaverkanir af bóluefnunum og þar af 245 alvarlegar aukaverkanir. Frá 20. nóvember sl. eða um það leyti sem farið var að gefa fólki þriðju sprautuna hefur alvarlegum aukaverkunum fjölgað um 14. Þessar tilkynningar og sundurliðanir koma í stórum dráttum heim og saman við það sem trúnaðarskjalið frá Pfizer tilgreinir um áhættuna af notkun mRNA bóluefnanna. Þá má ætla að það vanti tilkynningar hér á landi eins og Pfizer tekur fram í trúnaðarskjölunum.

Þegar sótt var um skilyrt markaðsleyfi fyrir notkun mRNA bóluefnanna frá bæði Pfizer og Moderna birti Lyfjastofnun tilkynningu um málið, sjá hér.  Þar má sjá að skilyrt markaðsleyfi er veitt ef ávinningur af því að lyf eða bóluefni sé aðgengilegt sem fyrst er meiri en áhættan af því að einhver gögn um viðkomandi lyf séu ekki enn tiltæk.

Í ljósi þeirra gagna sem nú hafa fengist afhent frá Pfizer, um að ekkert liggi fyrir um ávinning af notkun mRNA bóluefnisins en á sama tíma að  áhættan af bóluefninu sé dauði, fósturmissir, annar skaði og aukin veikindi þeirra sem eftir bólusetningu smitast af Covid, er ljóst að Lyfjastofnun þarf að afturkalla skilyrta markaðsleyfið.

Hvort framinn hafi verið refsiverður verknaður af þeim sem tekið hafa ákvarðanir hér á landi varðandi notkun mRNA bóluefnanna er eitthvað sem þarf að skoða. Héðan í frá verður hins vegar ekki um það vafi verði notkun þessara hættulegu efna ekki hætt þegar í stað, í ljósi þessara nýju alvarlegu upplýsinga um skaðsemi efnanna.

Heimildina má skoða hér og þar er einnig hægt að nálgast trúnaðarskjölin frá Pfizer. Hér má líka sækja skjölin. Hér er einnig umfjöllun Daily Telegraph á Nýja Sjálandi um málið.